Praskie Dzieciaki

Projekt „Praskie Dzieciaki” to uzupełnienie oferty edukacyjnej warszawskich przedszkoli i szkół o zajęcia wspierające rozwój kompetencji psychospołecznych dzieci w wieku 5-8 lat.

Wiek 5-8 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian i duże tempo nabywania przez dzieci różnych umiejętności.

W ramach projektu przeprowadziliśmy w warszawskich szkołach podstawowych zajęcia „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, emocjami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Spotkania pomagają również dzieciom w doskonaleniu komunikacji i relacji z innymi ludźmi.

Program składa się z 6 części: Uczucia; Komunikacja; Przyjaźń; Rozwiązywanie konfliktów; Radzenie sobie ze zmianą i stratą; Dajemy sobie radę. Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się w czasie programu, czyli znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym, oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest świętowaniem, połączonym z wręczaniem pamiątek i dyplomów.

Podczas zajęć towarzyszy nam maskotka tytułowego Zippiego czyli patyczaka 😊. Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani jakie rozwiązanie jest dobre a jakie złe. Zachęcamy dzieci do analizowania różnych sytuacji, do wspólnej dyskusji i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Zajęcia prowadzili specjaliści, którzy ukończyli licencjonowany kurs „Przyjaciele Zippiego”.

Projekt „Praskie Dzieciaki” współfinansowany przez m.st. Warszawa

Czas realizacji : 1.10.2020 – 30.06.2021

Zamknij