Seniorzy wiele warci

Proces starzenia jest nieunikniony. Nie musi on jednak oznaczać bierności, choroby, samotności. Wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji, zdobywania nowych umiejętności i przyjaciół, zaangażowania w nowe rodzaje aktywności.

Projekt ma na celu wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową integrację seniorów w społeczności lokalnej; podniesienie wiedzy seniorów dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej oraz wspólne, aktywne spędzania czasu.

Projekt „Seniorzy wiele warci” pokazuje również młodszemu pokoleniu, ze seniorzy to kreatywni i wspaniali ludzie, przełamuje stereotypy i uprzedzeń dotyczące osób starszych, uczy akceptacji zmian w życiu.

Projekt „Seniorzy wiele warci” zwiększa aktywność społeczną i fizyczną seniorów, poprawia ich samopoczucie psychofizyczne, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, bliskości, przynależności.

Teraz to Ty możesz pomóc w rozszerzeniu oferty zajęć dla Seniorów

Kliknij i wesprzyj bezpieczeństwo i sprawność Seniorów.

Zamknij