Seniorzy wiele warci #sztukadziałania

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, to oferta adresowana do zamieszkujących na terenie Warszawy i okolic osób w wieku 55+.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z szeregu aktywności, w tym:

1. Zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym: świat mediów cyfrowych, warsztaty edukacyjne, warsztaty kreatywno – manualne, spotkania warsztatowo-koncertowe.

2. Aktywnej profilaktyki prozdrowotnej i atrakcyjnego spędzania czasu: fitness, mini wykłady specjalisty rehabilitanta, spotkania ze stylistką, zajęcia taneczno-ruchowe, wspólne wyjściado muzeów, teatrów, kin, parków.

3. Integracji międzypokoleniowej podczas warsztatów z okazji Dnia Seniora, spotkań okazjonalnych, spotkań „Przy kawie i herbacie”.

Realizacja projektu przyczyni się do:

– przeciwdziałania bierności i samotności seniorów,

– zwiększenia aktywności społecznej, intelektualnej i fizycznej uczestników projektu,

– wzmocnienia poczucia własnej wartości,

– nawiązaniu relacji, przyjaźni.

Teraz Ty też możesz wspierać zajęcia dla Seniorów. Twoje regularne wpłaty pozwolą zachować ciągłość projektu – WPŁAĆ.

Aktualnosci związane z projektem

  1. „Seniorzy wiele warci 3” #sztukadziałania
  2. Seniorzy wiele warci – sztuka działania
Zamknij