Scenariusz lekcji wychowawczej: Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.

Scenariusz lekcji wychowawczej: Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.

 1. Pogadanka na temat agresji wśród ludzi ze zwróceniem uwagi na reakcje zachować dzieci i młodzieży jakie sytuacje wywołują agresję? Proponowane pytania są przykładową drogą do zrozumienia przyczyn agresywnych zachowań uczniów. Należy uświadomić uczniom, że szczerość wypowiedzi nie może być powodem uwag i żartów lecz ma służyć zrozumieniu siebie i innych.
  • Z kim z domowników i w jaki sposób rozmawiasz najczęściej o zachowaniu Twoim i innych?
  • Czy masz kogoś (rodziców, dziadków, wujków, sąsiadów, nauczyciela, koleżankę), z kim w rozmowie czujesz się bardzo spokojnie, przyjemnie? Co podoba Ci się w tej osobie?
  • Jacy ludzie i jakie zachowania kolegów i koleżanek Cię irytują?
  • W jaki sposób najczęściej tłumaczysz swoje złe zachowanie?
  • Jakie Twoje słowa i zachowanie powodują złość u innych?
 2. Propozycje tematów krótkich wypowiedzi uczniów:
  • Jestem młodym człowiekiem. Jeżeli teraz lubię przemoc, bo oglądam dużo filmów, w których jest pokazana agresja, a w moim domu nie ma życzliwej atmosfery, to w życiu rodzinnym mogę stać się złym człowiekiem.
  • Nauczę się lubić siebie i poszukam takich kolegów i dorosłych, o których inni mówią dobrze. Zawszę będę przyglądać się ludziom uśmiechniętym i zadowolonym. Postaram się ich naśladować.
 3. Kilka propozycji tematów do przemyślenia i przygotowania pisemnej wypowiedzi.
  • Popełniając błąd nie należy obawiać się powiedzieć: „Pomyliłem się”
  • Bądź odważny w każdej sytuacji, nawet jeśli to nie leży w Twojej naturze.
  • Bądź odpowiedzialny za wszystko, co robisz i mówisz.
  • Śmiech to zdrowi, a poczucie humoru to lekarstwo na wszystkie ludzkie smutki.
  • Agresja rodzi agresje, a uśmiech rodzi uśmiech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij