Seniorzy wiele warci – sztuka działania

Zadanie sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, to oferta adresowana do zamieszkujących na terenie Warszawy i okolic osób w wieku 55+.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z szeregu aktywności, w tym:

1. Zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwijającym: świat mediów cyfrowych, warsztatyedukacyjne, warsztaty kreatywno – manualne, spotkania warsztatowo-koncertowe.

2. Aktywnej profilaktyki prozdrowotnej i atrakcyjnego spędzania czasu: fitness, miniwykładyspecjalisty rehabilitanta, spotkania ze stylistką, zajęcia taneczno-ruchowe, wspólne wyjściado muzeów, teatrów, kin, parków.

3. Integracji międzypokoleniowej podczas warsztatów z okazji Dnia Seniora, spotkań okazjonalnych, spotkań „Przy kawie i herbacie”.

Realizacja projektu przyczyni się do:

– przeciwdziałania bierności i samotności seniorów,

– zwiększenia aktywności społecznej, intelektualnej i fizycznej uczestników projektu,

– wzmocnienia poczucia własnej wartości,

– nawiązaniu relacji, przyjaźni.

Teraz Ty też możesz wspierać zajęcia dla Seniorów. Twoje regularne wpłaty pozwolą zachować ciągłość projektu – WPŁAĆ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij