„Uporczywe istnienie rasizmu: przeciwstawianie się nierównościom na tle rasowym poprzez edukację i działanie”- dr Monika Gmurek z wykładem na międzynarodowej konferencji.

Fundacja A.R.T. przeciw przemocy reprezentowana przez naszego eksperta

dr Monikę Gmurek na międzynarodowej konferencji w Edynburgu:

„Uporczywe istnienie rasizmu: przeciwstawianie się nierównościom na tle rasowym poprzez edukację i działanie”

 

W dniach 24 – 26 czerwca 2015 roku w centrum Konferencyjnym John MacIntyre odbywała się pod auspicjami Centre for Education for Racial Equality in Scotland & The University of Edinburgh druga międzynarodowa konferencja dotycząca rasizmu.

Dr Monika Gmurek, ekspert Fundacji A.R.T. przeciw przemocy, wygłosiła prelekcję pt. „Niewidzialny sens rozumienia”. Zaproponowała nowe rozwiązania w nauczaniu, pokazując, że dotychczasowa, teoretyczna edukacja stanowi niewystarczającą barierę dla przemocy, represji, obozów eksterminacji, niehumanitarnych eksperymentów medycznych, okrutnych metod zadawania śmierci oraz destrukcji społecznie akceptowanych wartości. Język posiada bowiem niezwykłą moc tworzenia zjawisk przestępnych, deindywiduacji, infrahumanizacji i dehumanizacji. Jednocześnie zaś – zdolność do tworzenia usprawiedliwień dla tych właśnie czynów, których dopuszczamy się rzekomo w imię obrony takich wartości jak życie, szacunek, równość, które paradoksalnie dzielimy z tymi, których niszczymy.

Pokazała, że obecny model edukacji opiera się na dość chaotycznym, pobieżnym, i niewyczerpującym objaśnieniu uwarunkowań ludzkiego zachowania. Dość dobrze ukazująca te zagadnienia teoria zbyt często jest przekazywana w sposób niezrozumiały i nieefektywny, prowadząc do zwielokrotniania tych samych amoralnych i nieetycznych działań przeciw jednostkom, grupom, ludzkości.

Wraz z międzynarodowymi specjalistami i ekspertami do spraw rasizmu pokazywała i uczyła, jak można efektywniej przeciwdziałać zjawiskom przemocy poprzez wdrożenie nauczenia 2. – torowego, w którym uczestniczy psycholog. Udział studentów i uczniów w eksperymentach, podbudowywanych teorią wraz z rzeczywistą ich aktywnością zapobiega marnowaniu ich czasu, pozwalając faktycznie zrozumieć określone zagadnienia, szukać rozwiązać i przybliżyć do zrozumienia samego siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij