Wesprzyj Skarbonkę dla Potrzebujących

Drodzy przyjaciele,

Serdecznie poprosimy Was o wsparcie działań dla Podopiecznych naszej Fundacji. Ty też możesz mieć realny wpływ na pomoc osobom doznającym przemocy, dorzuć 20, 50 a może 90 zł do naszej Skarbonki dla Potrzebujących

Jak ro zrobić:

Świadomość, że realnie możemy komuś pomóc dodaje skrzydeł i nam Pomagaczom i Potrzebującym, którzy cierpią ukrywając wstydliwą prawdę.

Osoba doznająca przemocy otrzymuje w naszej Fundacji średnio 20 – 30h wsparcia psychologicznego to koszt 2800 -4200 zł.

TYGODNIOWO pomagamy 350 osobom (wsparcie indywidualne psychologiczne, terapeutyczne, prawne, pedagogiczne, psychoedukacja). Z roku na rok widzimy wzrost godzin udzielanego wsparcia.

Popatrzmy na 3 ostatnie lata:

2021 – 1400 godzin wsparcia specjalistycznego plus 100 godzin wsparcia specjalistycznego przez wolontariuszy

2022 –  2266 godzin wsparcia specjalistycznego w języku polskim i ukraińskim. Dzięki Ikano Bank przyjmował także Lekarz Psychiatra.

2023 – 2651 godzin wsparcia specjalistycznego w języku polskim i ukraińskim.

Dane na 30.04.2024 – 841 godzin konsultacji specjalistycznych: psycholog (w języku polskim i ukraińskim), psycholog dziecięcy, psycholog systemowy, pedagog,

Nie możemy zostawić osób doznających przemocy bez pomocy.

Dzięki Waszej hojności będziemy mogli zapewnić profesjonalne konsultacje psychologiczne, psychoterapię i wsparcie prawne dla osób dotkniętych przemocą.

Każdego dnia tysiące osób pada ofiarami przemocy fizycznej, emocjonalnej czy seksualnej. Przemoc dotyka głównie kobiety i dzieci, ale może spotkać każdego z nas. Przemoc istnieje w każdej warstwie społecznej, bez względu na majętność, wykształcenie, płeć czy religię. Osoby doświadczające przemocy na co dzień mierzą się z poczuciem: lęku, cierpienia, bezsilności, rozpaczy, poczucia wstydu. Żyją w stresie i poczuciu zagrożenia, tracą poczucie bezpieczeństwa, sprawczości, własnej wartości. Wsparcie psychiczne i prawne może pomóc odejść od oprawcy i zrozumieć swoje doświadczenia, radzić sobie z traumą oraz odnaleźć się w życiu po przejściach.

*Według badań (Kantar Polska „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie”, 2019 r.) Osoby doznające przemocy potrzebują: wsparcia psychologicznego (47% badanych), pomocy prawnej (38% badanych).

Niestety oczekiwanie na bezpłatną, oferowaną w państwowej służbie zdrowia pomoc psychologa to kilka miesięcy, a jak tu czekać, gdy „wali się” cały świat, zdrowie i życie może być zagrożone, a na wsparcie płatne wielu osób po prostu nie stać?

Fundacja A.R.T. od 15 lat wspiera osoby doznające przemocy, których ilość z roku na rok stale wzrasta. Większość naszych klientów to kobiety i dzieci.

Nie możemy zmienić przeszłości, ale możemy pomóc osobom doświadczającym przemocy w budowaniu lepszej przyszłości. Dlatego prosimy Was o wsparcie naszej skarbonki i razem pomóżmy tym osobom w znalezieniu siły i odwagi do podniesienia się po trudnych doświadczeniach.

Zbierzmy wspólnie brakujące środki, aby pomóc osobom doznającym przemocy uratować swoje życie.

Dziękujemy za każdą złotówkę, każde dobre słowo i każdą przekazaną myśl.

Razem możemy zdziałać wielkie rzeczy!

Z całego serca dziękujemy,

Zespół Fundacji A.R.T. oraz nasi Podopieczni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij