Wielki Taniec Seniorów z Klubu Silver Stars

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem, a każdy będzie kiedyś seniorem. Pogodzenie się z faktem starzenia się i zmianami w sprawności fizycznej i umysłowej, przy jednoczesnym aktywnym spędzaniu czasu, treningu pamięci i byciu wśród innych ludzi, jest kluczem do zachowania sprawnego umysłu i ciała do późnych lat życia. Seniorzy to osoby pełne radości życia, zaangażowane, aktywne, ale również osoby potrzebujące wsparcia i poczucia bycia potrzebnymi przez młodsze pokolenie. Z tego powodu powstała kampania „Silver Stars”. Ważne jest również społeczne wsparcie oraz poczucie szacunku i zrozumienia ze strony młodszego pokolenia.

Dlatego główne cele kampanii „Silver Stars” to:

  1. Aktywizacja seniorów w trosce o ich dobrostan psychofizyczny.
  2. Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa.
  3. Promowanie idei aktywnego starzenia się oraz pozytywnego wizerunku seniorów wśród młodszych pokoleń.

Podobnie jak w Programie Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026, kampania „Silver Stars” oparta jest na trzech hasłach: „Łączymy, Aktywizujemy, Wspieramy”.

  1. ŁĄCZYMY seniorów wewnątrz i między pokoleniowo, tworząc więź i możliwość wymiany doświadczeń.
  2. AKTYWIZUJEMY seniorów do dbania o swój dobrostan psychofizyczny, zapewniając atrakcyjne wspólne spędzanie czasu.
  3. WSPIERAMY seniorów, poprzez kampanię promującą pozytywny wizerunek starzenia się i seniorów w społeczeństwie.

Kampania „Silver Stars” będzie składać się z dwóch części:

  1. Wielki Międzypokoleniowy Taniec w Kręgu – czerwiec, amfiteatr w Parku Praskim. Tańce w kręgu są idealnym sposobem na poznawanie siebie i komunikację z innymi, umożliwiając każdemu, niezależnie od wieku i umiejętności, uczestnictwo w grupowym tańcu, jednocześnie zachowując indywidualną ekspresję, relaks i dobrą zabawę. Każdy taniec opowiada jakąś historię i może stanowić inspirację. Spotkajmy się w amfiteatrze Parku Praskiego pod przewodnictwem Seniorów i doświadczonej instruktorki, aby zatańczyć Wielki Międzypokoleniowy Taniec w Kręgu. Nasi Seniorzy będą mistrzami, nauczą publiczność prostych kroków i podzielą się swoją energią, aby radość wspólnego tańca udzieliła się wszystkim.
  2. Kampania Silver Stars w mediach społecznościowych. W 2050 roku seniorzy będą stanowić ponad 26% naszej populacji. Warto promować pozytywny wizerunek starości oraz aktywizować tę grupą wiekową. Zwłaszcza, że stanowią coraz większą grupę zainteresowaną konkretnymi usługami i produktami. W mediach społecznościowych będziemy pokazywać aktywne sylwetki Seniorów, zaangażowanych społecznie, rodzinnych i zawodowych. Przedstawimy ludzi pełnych pasji, zainteresowań, poczucia humoru, którzy są wartościowym zasobem dla społeczeństwa, a nie tylko balastem. Nasze Silver Stars pokazują pozytywne oblicze starzenia się i pokażą, że każdy kiedyś zostanie Seniorem :).

Odbiorcami kampanii „Silver Stars” są seniorzy zamieszkujący Warszawę, dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Projekt finansowany w ramach zadania „Silver Stars” przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij