Wolontariat w praktyce: #dzień 8

Dzień VIII 03.08 Poniedziałek „KOLONIJNY FESTYN REKREACYJNY”

8.15 – Pobudka

8.30-8.45 – Gimnastyka

9.00 – Śniadanie

9.30-10.00 – Sprzątanie sal

10.05-10.20 – Sprawdzanie komisyjne porządku

10.20- 13.45 – Zajęcia w grupach

Inny wśród nas

Cel. Uzmysłowić dzieciom problem inności wszystkich ludzi, ich potrzeb i oczekiwań.

Materiały potrzebna do zajęć: arkusze papieru, flamastry, małe kartki do pracy indywidualnej.

Metoda:

 1. Poproś któregoś z uczniów, aby przypomniało czym zajmowaliśmy się na poprzednich lekcjach, jeśli będzie potrzeba, uzupełnij i wprowadź do tematu inności ludzi.
 2. Poproś dzieci aby na małych kartkach napisały czym różnię się od swoich koleżanek i kolegów (np. nie potrafię szybko biegać, umiem dobrze grać w szachy, lubię się uczyć i mieć dobre stopnie, jestem bardzo mały, bardzo źle widzę i nosze grube okulary, jestem z domu dziecka….).Wypisane kartki wrzucają do jednego pudełka, wyjmuj te kartki osobiście i odczytaj co jest tam napisane, podkreśl , jak wiele inności jest w nas, zapytaj co zyskujemy dzięki temu, że tak bardzo się różnimy od siebie, do czego te różnice są potrzebne. Zapisuj odpowiedzi dzieci na arkuszu zatytułowanym „ Jestem INNY , dzięki temu….( np. świat jest ciekawy, nie nudzimy się ze sobą, jedni umieją jedno i drudzy coś innego, było by straszne, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, każdy ma prawo robić to co lubi, jeśli tylko nie krzywdzi innych ludzi…)
 3. Zainicjuj dyskusję „jak się może czuć ktoś, kto jest wyśmiewany z powodu swojej inności?”. Możesz też zastosować metodę „puste krzesło”: postaw na środku klasy puste krzesło, hipotetycznie siedzi na nim osoba, która wyśmiewa się z koleżanek czy kolegów z powodu ich inności, dzieci stoją w kręgu i każde z nich mówi do krzesła jak się czuje, kiedy jest wyszydzane. Kończy zdanie: Kiedy śmiejesz się ze mnie to……
 4. Poproś następnie aby w grupach napisały kodeks tolerancyjnego człowieka. Prezentacja prac, wywieszenie plakatów. Poproś, aby jedna grupa (ochotnicy) zabrali plakaty do domu i opracowali jeden, korzystając z dorobku wszystkich uczniów. Kodeks będzie wywieszony w klasie i wydrukowany w gazetce szkolnej.

 

13.45-…. Przygotowanie do obiadu

14.00- Obiad

14-15.10- Cisza poobiednia

Cel: stworzenie kolonistom możliwości sprawdzenia się w różnych konkurencjach

Udział biorą:

 • Wszyscy koloniści
 • Cała kadra w roli sędziów
 • Najstarsza grupa chłopców w roli organizatorów (swoje możliwości sprawdzą jako ostatni uczestnicy festynu)
 • Ustalić ilość i rodzaj konkurencji- 8 konkurencji
 • Przygotować z dziećmi/ LUB SAMI NAUCZYCIELE dzień wcześniej wielki napis KOLONIJNY FESTYN REKREACYJNY I NAZWY STANOWISK
 • Przydzielić dzieci do konkurencji odpowiedzialnych za ich przygotowanie
 • Przygotować losy i nagrody oraz 3 nagrody główne
 • Wykonać dyplomy dzień wcześniej, jakoś takie śmieszne

 

W dniu imprezy podczas ciszy poobiedniej kadra kolonii wraz z najstarsza grupą przygotowuje festyn ROZLOKOWUJĄC NA OKREŚLONYM PLACU STANOWISKA ORAZ SPRZĘT NIEZBĘDNY DO PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI

15.10-17.45- Zajęcia w grupach

PO CISZY POOBIEDNIEJ NA WYZNACZONYM MIEJSCU ZABAWY MEDLDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE GRUPY, PRZY CZYM KAŻDA POWINNA WYRÓŻNIAĆ SIĘ JAKIMŚ SZCZEGÓLNYM ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM, ABY ZAJĘCI SĘDZIOWANIEM WYCHOWAWCY ZAWSZE MOGLI ZLOKALIZOWAĆ SWOICH PODOPIECZNYCH.

PRZYKŁADOWE KONKURENCJE:

 • Celowanie rzutkami do tarczy
 • Chód na szczudłach
 • Wspinanie się po linie
 • Skoki na skakance
 • Chodzenia na rekach
 • Żonglerka piłką nożną
 • Gra piłką siatkową na czas
 • Rzuty do kosza
 • Rzuty ringo
 • pompki

17.45 – Przygotowanie do kolacji

18.00- Kolacja

18.30-21.00 Pogodny wieczór

 1. konkurs piosenki

Uczestnicy: miłośnicy śpiewania, akompaniator, jury, prowadzący, sekretarz

Przed konkursem należy ustalić:

 • Osoby chętne do udziału w konkursie i tytuły wykonywanych przez nich utworów
 • Kolejność występu- droga losowania
 • Ewentualny podział występujących na dwie kategorie: solistów i grupy wokalne
 • Skład jury
 • Ilość nagród
 • Przygotowanie kart do głosowania
 • Zestawieni uczestników dla jury

Przebieg konkursu: Przed rozpoczęciem konkursu jego uczestnicy przebywają na widowni ze swoimi koleżankami i kolegami z grupy. Prowadzący zabawę przedstawia jurorów usadowionych na wyeksponowanym miejscu i zaprasza na scenę akompaniatora i pierwszego uczestnika. Jego popis oceniają jurorzy, przyznając mu punkty według ustalonej uprzednio skali i do występu wywoływany jest następny uczestnik. Gdy wszyscy uczestnicy się zaprezentują jurorzy analizują uzyskane przez nich wyniki i informują o zajętym miejscu. Kierownik kolonii wręcza nagrody, dyplomy a ci powtarzają na zasadzie bis swój występ

Uwaga! Jeżeli werdykt jury nie pokrywa się ze zdaniem publiczności, nie od rzeczy będzie przyznanie dodatkowej nagrody w jej imieniu. ( w celu uniknięcia ewentualnych niespodzianek organizatorzy wcześniej przesłuchają zgłoszone do konkursu utwory i pomagają uczestnikom w doborze i jak najlepszym przygotowaniu ostatecznej wersji piosenki)

 

21.00- 21.15 Gimnastyka

21.15-…. Telefon do mamy i taty / Przygotowanie do ciszy nocnej

22.00- 6.30 Cisza nocna

Dodatkowo relację będzie można podglądać na stronach na FB:

1.  ART DLA MŁODYCH https://www.facebook.com/pages/ART-dla-M%C5%82odych/368226956610523

2.  FUNDACJA A.R.T. https://www.facebook.com/fundacja.art

3. MAMA NA OBCASACH https://www.facebook.com/mamanaobcasach

4. FESTIWAL RODZINY https://www.facebook.com/festiwalrodziny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij