Wolontariusz „Wolek” radzi

Wolontariat pracowniczy to forma aktywności społecznej podejmowana przez pracowników na rzecz społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe coraz częściej zdają sobie sprawę z istoty współpracy z sektorem biznesu, nie tylko ze względu na pomoc finansową (w formie sponsoringu), ale także na wsparcie rzeczowe, logistyczne i przede wszystkim kapitał ludzki z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, która może okazać się nieocenioną. Mimo coraz częściej podejmowanych wspólnych inicjatyw trójsektorowych w Polsce, nadal sektor biznesu angażuje się przede wszystkim udzielając wsparcia finansowego, a pracodawcy nie zdają sobie sprawy z korzyści płynących z wolontariatu pracowniczego.

Porozumienie o współpracy – umowa z wolontariuszem

Obowiązujące przepisy Ustawy, wymagają od korzystających ze świadczeń wolontariusza, aby w sytuacji kiedy okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni, zawrzeć z nim porozumienie o współpracy na piśmie.

Warto również pamiętać, że jeżeli wolontariusz wyrazi życzenie, aby zawrzeć z nim porozumienie na piśmie, pomimo krótszego czasu pracy niż 30 dni, to mamy obowiązek, aby takie porozumienie z wolontariuszem podpisać.

Poniższe dokumenty znaleźliśmy na stronach:

www.ngo.pl/x/504006

wolontariat.ciezkowice.pl

www.wolontariat.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij