Wpłać

Od 2008 roku, ponad 1000 osób doświadczających przemocy, przeżywających kryzysy osobiste skorzystało z 20 000 godzin bezpłatnej pomocy specjalistów. Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania naszych Darczyńców i Wolontariuszy.

Dołącz do Nas!

10 pln

Płatność będzie pobrana tylko raz.

20 pln

Płatność będzie pobrana tylko raz.

50 pln

Płatność będzie pobrana tylko raz.
Płatność będzie pobrana tylko raz.

10 pln

Płatność będzie pobierana co miesiąc.

20 pln

Płatność będzie pobierana co miesiąc.

50 pln

Płatność będzie pobierana co miesiąc.
Płatność będzie pobierana co miesiąc.