Zapytanie ofertowe

Warszawa dn.20.09.2013

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 66 Kodeksu Cywilnego Fundacja A.R.T. zwraca się z zapytaniem oferowanym o przedstawienie oferty cenowej na:

Sprzęt komputerowy przenośny w ramach Festiwalu „Warszawo Lśnij” finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Przedmiotem zamówienia jest:

Komputer przenośny Asus S46CA-WX074H z oprogramowaniem Windows 8 oraz pakietem Office 2013

Zamawiający: FUNDACJA A.R.T, Kłopotowskiego 11 lok.219, 03-718 Warszawa

NIP 5213521895, REGON 141690490, KRS 0000318649

Tel.: 88 55 52 222, Fax: 0-22 100-64-91

Adres strony internetowej zamawiającego: www.fundacjaart.pl

e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć pocztą lub złożyć osobiście do dnia 30.10.2013r. w siedzibie Fundacji A.R.T, Kłopotowskiego 11 lok.219, 03-718 Warszawa wyłącznie w formie pisemnej.

Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena brutto/netto

termin i miejsce otwarcia ofert i podania wyniku oceny ofert: 30.10.2013 o godz. 16.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij