„Zauważ nasze słowa” – kampania społeczna na rzecz środowiska osób niesłyszących

Foto: sxc.huLudzie którzy nie słyszą mogą wszystko – z wyjątkiem słyszenia”. Irving King Jordan

Zapraszamy do współpracy przy konferencji, która inauguruje kampanię społeczną na rzecz środowiska osób niesłyszących. Poprzez wymowny tytuł: „Zauważ nasze słowa”chcemy zwrócić uwagę na mniejszość językową jaką niewątpliwie stanowią osoby niesłyszące. Czemu mniejszość? Chociażby z racji tego, że posługują się stworzonym przez siebie językiem. Język Migowy jak każdy inny język ma usystematyzowaną gramatykę oraz słownik (zwroty, wyrażenia). Jest językiem wizualno – przestrzennym, wywodzącym się z naturalnych gestów, znaków oraz mimiki. Cały czas ewoluuje, czyli jest językiem żywym, który rozwija się wraz z postępem cywilizacji oraz rozwojem społeczeństwa.  Konferencja inaugurująca odbywać się będzie 18.06.2013r., w Warszawie Stadionie Narodowym. Konferencja uzyskała patronat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesłyszących.

 Logosy

Adresatami kampanii są przedstawiciele władzy, ludzie nauki, organizacje pozarządowe, potencjalni pracodawcy, jak i indywidualni obywatele.

Chcemy podkreślić jak ważne jest uczenie się języka migowego. Wykorzystywania jako narzędzia usprawniającego kontakty społeczne. Tym samym przełamywania barier komunikacyjnych, których niwelowanie jest misja Państwa. Osoby niesłyszące nie nauczą się mówić, ale osoby słyszące mogą nauczyć się języka migowego– mówi Przemek Kuśmierek z MIGAM.PL.

Dążymy do obalenia mitów na temat osób niesłyszących, jakie przez lata narastały wokół tej grupy społecznej. Traktowania osób głuchych na równi z wszystkimi innymi osobami, które posiadają takie same prawa i obowiązki obywateli RP. Jeżeli czegoś nieznany, naturalnie się tego obawiamy a strach ten powoduje niechęć i odrzucenie– mówi Agnieszka Tobota z Fundacji A.R.T. www.fundacjaart.pl.

Zachęcamy firmy, które statutowo realizują misję CSR, do otwarcia rynku i skierowania produktów do klienta niesłyszącego. Stworzenia produktów, które będą użyteczne i dostosowane do jego potrzeb. Umożliwienia (w myśl ustawy) dostępu do informacji: o swojej firmie, promocjach, regulaminach oraz działu obsługi klienta– mówi Karolina Fetraś z E-Spatio.

Nie migaj się 🙂

Wśród zaproszonych Prelegentów na konferencji inaugurującej kampanię znajdą się min.:

Olgierd KosibaOlgierd Kosiba – Redaktor Naczelny gazety Migam.pl, tłumacz i wykładowca języka migowego. Prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”. Wolontariusz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Pełnomocnik KSON-u w zakresie koordynowania i rekrutacji oraz organizacji kursów języka migowego. Członek Towarzystwa Osób Niesłyszących z Poznania oraz Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Lubuskiego. Ukończył szkolenie z zakresu znajomości języka migowego na poziomie „KSS”, „N” oraz „PJM”. Współautor „Leksykonu języka migowego” (wyd. Silentium).

Agnieszka NasiłowskaAgnieszka Nasiłowska Tłumacz i wykładowca języka migowego (koordynator biura w Jeleniej Górze).  Coda – słyszące dziecko niesłyszących rodziców. Od dziecka posługuje się naturalnym językiem migowym. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, kierunek: pedagogika specjalna; specjalność: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych – studia II-go stopnia. Od 2009 roku wolontariusz Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze. Ukończyła szkolenia w zakresie języka migowego na poziomie KSS, N, T1. Od 2010 Biegły Sądowy Tłumacz Języka Migowego i Z-ca Prezesa Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”.

Sławomir ŁuczywekSławomir Łuczywek – Wykładowca Polskiego Języka Migowego (Ząbki) Absolwent Akademi Podlaskiej, studiów magisterskich na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej Polskiego Języka Migowego (PJM) przy ZG PZG, tłumacz PJM w projekcie „Ustawa o języku migowym – w języku migowym”, lektor PJM. Pracował jako instruktor ds. rehabilitacji społecznej osób niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Posiada Certyfikat wykładowcy języka migowego „W1” oraz Certyfikat tłumacza języka migowego „N”.

 

Dochód z konferencji Organizatorzy przeznaczą na:

  1. Leczenie i rehabilitację Bartosza Kowalskiego – Podopiecznego Fundacji
  2. Ufundowanie stypendium dla dzieciaka Niesłyszącego – Podopiecznego Fundacji

Pomysłodawcy kampanii:

Migam.pl – wszystko co związane z językiem migowym. Migam.pl to działania służące popularyzacji języka migowego i świadomości o problemach osób głuchych. Za darmo udostępniamy największy w Polsce słownik język migowego,  e-szkolenia, oferujemy osobom prywatnym  DARMOWĄ usługę tłumaczenia online – z wykorzystaniem komunikatora ooVoo, lub Skype. Komercyjnie tłumaczymy treści www, filmy, reklamy, konferencje , wydajemy darmową e-gazetę tłumaczoną na język migowy.

Fundacja A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który  ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

e-Spatio – jest firmą zajmującą się szkoleniami i coworkingiem. Między innymi prowadzi rozbudowane kursy języka migowego. We współpracy z twórcami portalu Migam.pl, działa na rzecz rozpowszechniania języka migowego, poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w jego nauce.

Odwiedź nas na FB:

http://www.facebook.com/fundacja.art

http://www.facebook.com/migampl

W przypadku pytań, sugestii, współpracy:

Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl

Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa – pomoc@fundacjaart.pl, Tel.:  088 55 52 222

Foto: sxc.hu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij