Firmo, do końca roku wspierając NGO możesz pomniejszyć podatek!

„Razem budujemy dobro” to hasło przyświecające nam w tworzeniu nowego miejsca na warszawskiej Pradze Północ, które nazywać się będzie  „PRASKIE CSR” (Praskie Centrum Społecznego Rozwoju).

Dlaczego w dobie pandemii zdecydowaliśmy się jako Fundacja na tak odważny ruch?

Od 2008 roku pomagamy ofiarom przemocy w znalezieniu równowagi poprzez  udzielanie specjalistycznego wsparcia. Od marca 2020 zanotowaliśmy 150% wzrost Potrzebujących. Dostęp do specjalistów jest mocno ograniczony. Staramy się pozyskać środki z różnych źródeł ( granty i dotacje, darowizny, sponsorzy) aby żadna osoba potrzebująca nie została bez pomocy.

Z zasobów Miasta Stołecznego Warszawa wynajęliśmy lokal ( po stawce dla organizacji pozarządowych), który wymaga remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia poradnictwa specjalistycznego.

Powstaną 3 gabinety oraz sala na warsztaty grupowe. W jednym z gabinetów będzie przyjmował lekarz psychiatra (tragiczna sytuacja psychiatrii dziecięcej powoduje, że ilość kryzysów wśród dzieci stale rośnie). Gabinet musi zostać wyposażony zgodnie z wymogami Sanepidu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kolejnym wyzwaniem będzie pozyskanie funduszy na opłacenie w 2021 roku pracy specjalistów.

Jak można wesprzeć powstanie „PRASKIEGO CSR”?

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, tzn. można przekazać nam 1% w indywidualnym rozliczeniu rocznym PIT.

Każda osoba prawna, lub fizyczna ( w tym jednoosobowa działalność gospodarcza), może przekazać nam darowiznę. Darowizna musi zostać udokumentowana przelewem na nasz rachunek bankowy. Darowizny przekazane poprzez przelew bankowy można odliczyć od podatku przy okazji wypełniania zeznania PIT lun CIT ( Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych i do 10% w przypadku osób prawnych tj. firm)

Z odliczenia możecie skorzystać „budując z nami dobro” i wspomagając je poprzez wpłatę darowizny do 31 grudnia 2020 r. na konto Fundacji A.R.T.:

nr konta: 09 1600 1462 1830 3607 4000 0001 (BNP PARIBAS)

adres siedziby: Tużycka 8 lok 6, 03-683 Warszawa

tytuł przelewu: darowizna na program: „Razem budujemy dobro- PRASKIE CSR”

Naszą inwestycję podzieliliśmy na etapy:

Etap I – dostosowanie pomieszczeń: remont i adaptacja

Koszt: 90.000 PLN

Kwota pozyskana: 26.200 PLN

Brakująca kwota: 63.800 PLN

Etap II – pozyskanie środków na usługi specjalistyczne w 2021 r., w tym: pedagog, psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta, prawnik, psychiatra.

Koszt: 200 000 PLN

Kwota, którą dysponujemy na rok 2021:  58.800 PLN ( Środki z pozyskanych dotacji od Narodowego Instytutu Wolności oraz Miasta Stołecznego Warszawa)

Brakująca kwota:  141 200 PLN

#razembudujemydobro

A to nasz nowy/stary lokal.

#razembudujemydobro

A to nasz nowy/stary lokal.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij