A Ty jak walczysz ze wstydem?

Zawstydzanie jest jedną z dramatycznych metod, w jaki dorośli podcinają skrzydła dzieciom.

Zawstydzani wytwarzają w sobie głębokie poczucie własnej niedoskonałości. Myślą o sobie, jako o tych gorszych, złych, niedopasowanych. Jest czynnikiem, który w karykaturalny sposób wytwarza negatywne zdanie na własny temat. Powoduje wejście w zamknięty krąg niskiego poczucia własnej wartości. To z kolei prowadzi do braku działania, do bierności, zaniechania pomimo posiadania niezwykłych talentów, możliwości i mocnych stron.

Rozmawialiśmy dziś w zespole o tym w zespole z Agnieszka Tobota Piotr Kolmas Izabella Polichnowska. Przede wszystkim mówiliśmy o tym, jak wstyd powoduje, że chowamy się głęboko i odcinamy od świata. Jak sprawia, że tracimy wiarę w możliwość naszej zmiany. Uderza w gotowość i chęć zwrócenia się po pomoc. W rezultacie rodzi poczucie izolacji, nieprzystosowania społecznego i osamotnienia.

HelpDeskEmocjonalny powstał jako przestrzeń do walki także ze wstydem. Pokazujemy, że można wyjść z mrocznego świata własnych, destrukcyjnych przekonań i zacząć drogę ku wolności i życia pełnego samorealizacji. Zawstydzany od dzieciństwa człowiek nie łatwo zaufa światu. Dlatego potrzebni są eksperci-przewodnicy, którzy zrobią z nim pierwsze kroki.

A jak Ty walczysz ze wstydem?

#helpdeskemocjonalny #mądryrozwój

Zamknij