Urząd Pracy m.st.Warszawy

Fundacja A.R.T. w 2016 roku zrealizowała projekt „Aktywni zawodowo – poszukiwani na rynku pracy”, finansowany przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Celem projektu było: rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Działania projektowe objęły podopiecznych OPS Warszawa Rembertów oraz Warszawa Wawer.

Cel projektu zrealizowany został poprzez :

  1. Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników.
  2. Zwiększenie kompetencji życiowych.
  3. Wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych.
  4. Wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń.
  5. Poprawa kondycji psychicznej.
  6. Nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej.
  7. Nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
  8. Zwiększenie poziomu własnej motywacji do podjęcia zatrudnienia.
  9. Wzrost umiejętności efektywnego poszukiwania pracy.
  10. Wzrost umiejętności formułowania/tworzenia dokumentów aplikacyjnych .

 

jotpeg-up

Zapisz