Słuchasz, ale czy słyszysz? O roli aktywnego słuchania.

Podczas rozmowy z drugą osobą, słyszymy słowa i zdania, ale zapominamy o nich. Dzieje się tak, ponieważ nie słuchamy. A przecież aktywne słuchanie pełni niezwykle istotną rolę w komunikacji. Czym jest i jaka jest rola aktywnego słuchania?

Czym jest aktywne słuchanie?

Czy wiesz, że większość osób ma sprawny narząd słuchu, ale nie potrafi angażować się w proces słuchania? W efekcie ludzie nie potrafią powtórzyć tego, co do nich mówiono. Dotyczy to zarówno zwyczajnych rozmów ze znajomymi, jak i treści przekazywanych przez wykładowców i mówców na ważnych wydarzeniach. Człowiek słyszy, ponieważ jest to fizjologiczny proces, który polega na odbieraniu bodźców. Niestety nie zawsze słucha, gdzie słuchanie definiowane jest jako czynność aktywna, polewająca na uzyskaniu treści z odebranych dźwięków.

Tu warto wyjaśnić pojęcie „aktywne słuchanie”. To nic innego jak możliwość zdobycia informacji, poznania punktu widzenia rozmówcy i umiejętność powtórzenia jego słów. Taka umiejętność pozwala na stworzenie relacji opartej na zaufaniu, empatii oraz wzajemnym szacunku. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://szkolameskiegostylu.pl/blog/5-zasad-aktywnego-sluchania-ktore-poprawia-jakosc-twoich-relacji-z-innymi-ludzmi/

Słuchać, aby zrozumieć, a nie, aby odpowiedzieć

Słuchanie to baza każdej relacji. Jeżeli potrafisz słuchać innych, to potrafisz również zadbać o zrozumienie perspektywy drugiej osoby, zbudować z nią relację. Aktywne słuchanie drugiej osoby to sygnał ważności. Skoro słuchasz drugiej osoby, to znaczy, że to, co mówi, jest dla Ciebie ważne tak jak i Twój rozmówca. Słuchając, próbujesz zrozumieć perspektywę rozmówcy, jej opinie, świat oraz sposób widzenia rzeczywistości. W ten sposób jesteś w stanie odebrać komunikat, przyswoić go, a następnie odpowiedzieć, dając tym samym cenną radę czy też oferując pomóc.

Techniki aktywnego słuchania

Aktywne słuchanie pozwala na lepsze zrozumienie drugiej osoby, a jednocześnie zakomunikowanie, że się ją rozumie. Składa się z następujących technik:

  1. Potwierdzenie odbioru informacji – to nic innego, jak potwierdzenie tego, że dotarło do Ciebie, to co mówiła druga osoba i że się tym interesujesz,
  2. Konkretyzowanie wypowiedzi – na tym etapie poznajesz znaczenie tematu, o którym mówi rozmówca. Warto zadawać tu pytania typu „Co jeszcze możesz mi o tym powiedzieć?”, „Co to dla Ciebie znaczy?”. Żadne z tych pytań nie ukierunkowuje odpowiedzi, a jedynie stanowi prośbę do rozwinięcia tematu,
  3. Parafrazowanie – technika polega na komunikowaniu rozmówcy o tym, w jaki sposób zrozumiałeś jej przekaz i co do Ciebie dotarło. To z kolei pozwala na uniknięcie ewentualnych nieporozumień. Ta technika pokazuje również, że akceptujesz podgląd swojego rozmówcy, choć niekoniecznie się z nim zgadzasz np. „Uważa Pani/Pan, że…”
  4. Odzwierciedlenie potrzeb – technika ta polega na nazwaniu emocji pacjenta oraz wskazaniu źródła. Trafnie określasz uczucia rozmówcy, jej potrzeby oraz problemy.

Aktywne słuchanie jest niezwykle ważnym narzędziem w budowaniu relacji z osobami dotkniętymi przemocą. Stosując powyższe techniki, w prosty sposób komunikujesz podopiecznemu, że jestem zainteresowany tym, co mówi. Dostaje od Ciebie akceptacje, empatyczne zrozumienie, a także troskę. W efekcie problem tej osoby zostaje odsłonięty, co pozwala na rozwiązanie go w bezpiecznej atmosferze, opartej na szacunku i zrozumieniu.

Zamknij