Alimentacyjne legendy – odcinek 17

„Żeby dostać alimenty, muszę iść do Sądu, a to dla mnie strasznie krępujące”. – część I.

 

Zacznijmy od tego, że pójście z pozwem o alimenty do sądu, nie powinno kojarzyć się z czymś negatywnym. Wystąpienie o alimenty dla dziecka, którego jest się ustawowym opiekunem, jest wyrazem troski i dobrze rozumianego obowiązku rodzicielskiego.

Jednak nie zawsze, aby uzyskać alimenty, należy iść do Sądu. Są także polubowne sposoby ich uzyskania:

Pierwszym i najprostszym jest umowa o alimenty pomiędzy rodzicami dziecka.

Warunkiem takiej umowy jest, żeby rodzice dziecka potrafili się porozumieć. Ważne, żeby uświadomili sobie, że rozstając się ze sobą, nie rozstają się z własnym dzieckiem i ustalenie wysokości i sposobu płacenia alimentów jest wyrazem ich odpowiedzialności. Jeżeli rodzice mają świadomość, że ustalane pomiędzy nimi alimenty są dla ich dziecka, wówczas te ustalenia mogą przybrać formę umowy między nimi. Rodzice dziecka mogą umówić się, zawierając umowę ustną, albo pisemną, w jaki sposób będą realizować obowiązek alimentacyjny na dziecko. W ustaleniach ustnych lub zawierając umowę w formie pisemnej określą, jak będą wykonywać obowiązek alimentacyjny względem dziecka, w tym wysokość miesięcznego świadczenia oraz sposób i termin jego płatności.

Warto podkreślić, że uzgodnienie w formie umowy o wysokości alimentów z pewnością łagodzi konflikty między rodzicami. W doktrynie prawa rodzinnego wskazuje się, że „w granicach dopuszczalnych przez ustawę umowa między stronami jest zjawiskiem korzystnym, ponieważ strony ustalają alimenty w wyniku zgody, a nie konfliktu i narzuconego rozwiązania i tym samym można spodziewać się bezkonfliktowego wykonania obowiązku” (T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001).

Trzeba jednak pamiętać, że jest to najmniej bezpieczna prawnie forma ustalenia alimentów, bo zależy od sumienności stron, które porozumienie zawarły. Gdy jeden rodzic nie będzie realizować postanowień takiej umowy wówczas drugi z rodziców nie ma możliwości egzekucji tego obowiązku bezpośrednio u Komornika. Rodzic ów będzie musiał wówczas uzyskać tytuł egzekucyjny w postaci wyroku sądowego lub ugody sądowej oraz klauzuli wykonalności. Natomiast jeśli umowa była zawarta na piśmie, może być przedłożona w sądzie jako dowód na wykazanie faktu, że zobowiązany rodzic, wyrażał zgodę na płacenie alimentów w określonej wysokości. Z tej też przyczyny, jeśli rodzice zdecydują się na zawarcie umowy alimentacyjnej, powinna ona przybrać formę pisemną, aby w przyszłości uniknąć zarzutów, że ktoś źle zrozumiał jej warunki.

Zamknij