„Jesteś wiele wart 3”- wsparcie dla rodzin z problemem alkoholowym

Temat rodzin alkoholowych jest niezwykle ważny i dotyka wielu osób na terenie Warszawy i całej Polski. Nadużywanie alkoholu w rodzinach może prowadzić do poważnych problemów, które destabilizują cały system rodziny. Rozpad więzi rodzinnych, brak poczucia bezpieczeństwa, trudności opiekuńczo-wychowawcze, problemy finansowe, przemoc i zachowania ryzykowne – to tylko niektóre z negatywnych konsekwencji uzależnienia jednego członka rodziny.

W takich sytuacjach rodziny potrzebują wsparcia i wzmocnienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Ważne jest, aby pokazać im inne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, niż sięganie po alkohol. Skutki nadużywania alkoholu mogą być nieodwracalne, dlatego tak istotne jest działanie profilaktyczne. Projekt „Jesteś wiele wART 3”, który jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, ma na celu poprawę funkcjonowania rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W ramach projektu oferowane jest indywidualne poradnictwo i konsultacje specjalistyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Rodzice mogą skorzystać z poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dostępne są także grupy terapeutyczne dla kobiet, młodzieży oraz warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów. Dzieci i młodzież mają możliwość uczestnictwa w warsztatach profilaktycznych i edukacyjno-rozwojowych.

Dodatkowo, w ramach projektu organizowane są spotkania inspirujące ze specjalistami ds. uzależnień oraz osobami, które wygrały walkę z nałogiem. Działania edukacyjno-informacyjne mają na celu dotarcie do rodzin borykających się z problemem alkoholowym i dostarczenie im narzędzi, jak radzić sobie z uzależnieniem i problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Projekt „Jesteś wiele wART 3” stawia na kompleksowe działanie i pracę z całą rodziną jako otwartym systemem. Wierzymy, że poprzez wzmocnienie zdrowych więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich, uczestnicy projektu będą mogli samodzielnie rozwiązywać problemy i poprawić swoją sytuację.

Zachęcamy wszystkie rodziny, które borykają się z problemem alkoholowym, do skorzystania z tego projektu i znalezienia wsparcia oraz nadziei na zmianę. Wszystkie informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji A.R.T. oraz w mediach społecznościowych.

Nie wahajcie się skorzystać z tej szansy na poprawę jakości życia waszej rodziny.

Możesz tez zadzwonić – +48 600 559 229 – na infolinię Fundacji A.R.T. w każdy wtorek i porozmawiać ze specjalistą na temat swojej aktualnej sytuacji i wspólnie poszukać najlepszego rozwiązania problemów.

Projekt „Jesteś wiele wart 3” współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa realizowany wspólnie z Fundacją UNA.

#przeciwprzemocy #razembudujemydobro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij