Joanna Sztuka – Psycholog

Dr Joanna Sztuka – Psycholog; doktor nauk humanistyczno-społecznych w dziedzinie psychologii (SWPS i PAN; obecny Uniwersytet SWPS); absolwentka Szkoły Trenerów Warsztatu i Treningu Psychologicznego (Ośrodek Intra); interwent kryzysowy (Studium Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, Uniwersytet SWPS); psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej). Doświadczenie kliniczne nabywała w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Prowadziła też liczne warsztaty umiejętności miękkich (komunikacja, asertywność, psychoedukacja) dla uczniów, studentów i pracowników firm.

Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki (Uniwersytet SWPS) oraz psycholog, interwent kryzysowy i psychoterapeuta w kontakcie bezpośrednim z klientem. Udziela konsultacji psychologicznych podopiecznym Fundacji A.R.T.; działa na rzecz pracowników objętych Programem Wsparcia Pracowników w korporacjach (CGP Europe, Morneau Shepell); prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (PsycheWay). W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej psychoterapeuty i podlega stałej superwizji.

Pracuje z osobami doświadczającymi:

  • kryzysu;
  • zaburzeń lękowych (lęku społecznego, panicznego, fobii, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, lęku uogólnionego);
  • zaburzeń nastroju;
  • niskiej samooceny;
  • zespołu stresu pourazowego (PTSD);
  • trudności w relacjach
  • doświadczających przemocy

 

W Fundacji A.R.T. udziela porad indywidualnych, prowadziła warsztaty umiejętności psychospołecznych dla seniorów.