Oferta działań #przeciwprzemocy dla Rodzin z Mazowsza

W ramach projektu „Powiedz o TYM komuś #sztuka życia” powstała oferta pomocowa dla rodzin z Mazowsza, które doświadczają przemocy. Celem głównym tego zadania jest edukacja społeczna i specjalistyczna, oraz profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy. Poprzez różnorodne działania, projekt ma na celu zwiększenie społecznej wrażliwości na problem przemocy oraz roli, jaką odgrywają świadkowie oraz mitów i stereotypów w tym zjawisku.

Przemoc może występować w różnych środowiskach i sferach życia. Nie jest jedynie jednorazowym zdarzeniem, ale przenosi się na całą rodzinę i wpływa na funkcjonowanie osobiste i społeczne ofiar przemocy. Jednak często trudno jest o tym mówić i szukać pomocy. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo miało świadomość istnienia problemu oraz by uczulić ofiary i świadków na potrzebę reakcji i zgłaszania przemocy.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do rodzin dotkniętych przemocą, w tym do kobiet, dzieci, seniorów oraz mężczyzn. Działania w ramach projektu będą uwzględniać specyfikę każdej grupy.

Oferta pomocowa składa się z trzech bloków merytorycznych:

  1. Blok społeczny – ten blok ma na celu zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy oraz podniesienie społecznej wrażliwości na problem przemocy w rodzinie. Działania w tym bloku obejmują m.in. emitowanie podcastów dotyczących przeciwdziałania przemocy, umieszczanie artykułów i inspiracji na stronach i w mediach społecznościowych Fundacji oraz organizowanie konferencji „Powiedz o TYM komuś” dotyczącej przeciwdziałania przemocy.
  2. Blok wpływu – ten blok ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec rówieśników dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania w tym bloku obejmują m.in. organizację specjalistycznych oddziaływań grupowych w postaci warsztatów Treningu Zastępowania Agresji dla młodzieży i dorosłych oraz programu „Przyjaciele Zippiego” dla dzieci. Dodatkowo, w szkołach będą prowadzone warsztaty dotyczące przemocy międzyrówieśniczej oraz zachowań empatycznych.
  3. Blok wsparcia służb i instytucji – ten blok ma na celu zwiększenie umiejętności rozpoznawania przemocy w rodzinie oraz wrażliwości profesjonalistów pracujących z ofiarami przemocy. Działania w tym bloku obejmują m.in. indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem, psychologiem dziecięcym i prawnikiem, oraz szkolenia dla osób zaangażowanych w udzielanie pomocy ofiarom przemocy.

Oferta pomocowa dla rodzin z Mazowsza, które doświadczają przemocy, ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie oraz dostarczenie wsparcia i pomocy dla ofiar i świadków. Poprzez różnorodne działania edukacyjne i informacyjne, projekt dąży do uwrażliwienia społeczeństwa na problem przemocy domowej.

Nie wahajcie się skorzystać z tej szansy na poprawę jakości życia waszej rodziny.

Możesz tez zadzwonić – +48 600 559 229 – na infolinię Fundacji A.R.T. w każdy wtorek i porozmawiać ze specjalistą na temat swojej aktualnej sytuacji i wspólnie poszukać najlepszego rozwiązania problemów.

Projekt „Powiedz o tym komuś” #sztukażycia współfinansowany ze środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego.

#powiedzotymkomuś #przeciwprzemocy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij