Podsumowanie maja w Fundacji A.R.T.

#gdyniehulawiatr

Maj przyniósł piękną pogodę i wiele radości oraz refleksji na naszych spotkaniach.

Nasze dwa lokale: Rodzinna Klubokawiarnia Praska Fundacji ART i Praskie CSR Fundacji ART pełne były gwaru dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów:

🍀 48 godzin seniorzy spędzili na zajęciach manualnych, muzycznych, kreatywnych, warsztatach z dietetykiem, spotkaniach z naszą historią oraz kulturą Włoch;

🍀 4 warsztaty Mali Badacze, 4 warsztaty Muzyczne Harce oraz 4 warsztaty Gordonki gromadziły co tydzień dzieci do lat 6 i ich rodziców

🍀 4 spotkania Grupy wsparcia dla kobiet oraz 4 spotkania grupy prowadzonej z wykorzystaniem Psychoterapii Tańcem i Ruchem ułatwiło uczestniczkom dotarcie do nieświadomych lub trudnych do zwerbalizowania uczuć i doświadczeń;

🍀 8 godzin spotkań w Klubie Młodzieżowym wzmocniło poczucie sprawczości i motywację młodzieży do działań wolontarystycznych

🍀 12 godzin arteterapii dało dzieciom z Ukrainy czas wolny od trosk, wzmocniło poczucie bezpieczeństwa i akceptacji a słodki poczęstunek i kakao wywoływał uśmiech na twarzy

🍀 8 godzin grupy wsparcia dla mam z Ukrainy pozwoliło im na chwile tylko dla siebie, w atmosferze zrozumienia i wsparcia.

🍀 185 godzin wsparcia psychologów, pedagoga, lekarza psychiatry i prawnika pomagało w dokonaniu zmian sytuacji naszych podopiecznych

🍀 48 tematów w ramach programu „Przyjaciele Zippiego” wyposażyło dzieci z 6 klas pierwszych w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktów, rozstania oraz znajdowania i budowania przyjaźni.🍀 Kolejna grupa zakończyła 30 godzinny Trening Zastępowania AgresjiNajważniejsze w tym wszystkim jest to, że te zajęcia wygenerowały tyle zadowolenia, ulgi, wzmocnienia uczestników, że energii z tego „generatora” wystarczy nam na co najmniej 100 lat działania 😊

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, Grantodawcom, bez Was by nam się nie udało ❤

Miasto Stołeczne WarszawaMazowieckie Centrum Polityki SpołecznejMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej#ikanogroupToyota – Grupa CyganBibby Financial Services PolskaPolska Akcja Humanitarna (PAH)……………………………………………………

Dołącz do grona Pomagaczy Fundacji A.R.T.Teraz to Ty możesz wesprzeć działania dla podopiecznych Fundacji A.R.T.: dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.Twoje, 20, 50 lub 75 zł pozwoli pomagać cały czas. https://fundacjaart.pl/wplac/#podajdalej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.