„Seniorzy wiele warci – sztuka działania 2”

„Seniorzy wiele warci – sztuka działania 2” sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, to nasza oferta adresowana do zamieszkujących na terenie Warszawy i okolic osób w wieku 55+.

Głównym założeniem projektu „Seniorzy wiele warci – sztuka działania 2” jest aktywizacja seniorów

do dbania o swój dobrostan psychofizyczny oraz integracja wewnątrz i międzypokoleniowa. Aby ten cel osiągnąć zaproponujemy Seniorom:

1. Zajęcia o charakterze edukacyjnym i rozwijającym: świat mediów cyfrowych ( zwłaszcza obsługa i

możliwości smartfonów, warsztaty edukacyjne wzmacniające kompetencje społeczne, warsztaty manualne z elementami arteterapii, spotkania warsztatowo-muzyczne.

Jednym zdaniem: spędzenie czasu w doborowym towarzystwie 😊.

2. Aktywną profilaktykę prozdrowotną i zapewnienie atrakcyjnego, wspólnego spędzania czasu:

fitness, mini-wykłady i spotkania inspirujące ze specjalistami i znanymi osobami; zajęcia taneczno-ruchowe, wspólne wyjścia do muzeów, teatrów, kin, parków. Wspiera to integrację

wewnątrzpokoleniową, nawiązywanie relacji i przyjaźni, pomoc w ramach grupy.

3. Integrację międzypokoleniową czyli: międzypokoleniowe warsztaty z okazji Dnia Seniora,

uczestniczenie w konferencji poświęconej przemocy wobec osób starszych i ich bezpieczeństwu,

międzypokoleniowe spotkania okazjonalne, akcja „Przyprowadź jedną, nową osobę”; spotkania „Przy kawie i herbacie”.

Nową formą działań będzie wspólny wolontariat seniorów i młodzieży oraz wolontariuszy z

korporacji na rzecz innych seniorów w miejscach zapewniających opiekę i wsparcie seniorom ( OPS,

DPS, Domy Dziennego Pobytu) polegający na organizowaniu w tych miejscach spotkań, warsztatów

dla ich podopiecznych oraz dostarczanie książek dla seniorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij