Warto przeczytać – „Absolwent pedagogiki dziś Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej”

Model absolwenta pedagogiki społecznej powinien być wspólnie wypracowany przez teorię pedagogiczną (reprezentujące ją uczelnie) i instytucje praktyki społecznej (edukacyjne, opiekuńcze, oświatowe). Przy czym muszą tu być uwzględnione oba punkty widzenia: teorii i praktyki. Absolwent pedagogiki musi umieć odnaleźć się w rzeczywistości wychowawczej, w której będzie funkcjonował po ukończeniu studiów, ale także musi być przygotowany do tego, żeby tę rzeczywistość zmieniać zgodnie ze zdobytą (…) wiedzą i zaakceptowanymi przez siebie wartościami.
Prof. dr hab. Anna Przecławska

Więcej o książce: www.nauczycieli.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij