Współpraca z Pedagogium

Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie to partner naszej Fundacji.

Nasza współpraca obejmuje działania w zakresie:

  1. Przedsięwzięć naukowych;
  2. Projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków krajowych i unijnych;
  3. Współpracy Kadry naukowo- dydaktycznej;
  4. Organizowania konferencji i seminariów;
  5. Przedsięwzięć dydaktycznych;
  6. Lepszego wykorzystywania potencjału intelektualnego poprzez świadczenie usług dydaktycznych;
  7. Współpracy studentów.

18.01. odbyło się pierwsze w 2019 roku spotkanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych PEDAGOGIUM, w którym mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć.

Rada obecnie składa się z przedstawicieli: Fundacji A.R.T.-przeciw przemocy, przedstawicieli SNaP-Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, oraz Teatru Maestra oraz przedstawicieli Otwartej Akademii Umiejętności. Rada reprezentuje zwarte poglądy na temat kształcenia między innymi nauczycieli, a także miejsca wartości w tym procesie. Dzisiejsze spotkanie dotyczyło wspólnych działań na 2019 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij