Za nami 2018 rok.

Rozpoczęliśmy pisanie nowej powieści pod wspaniałym tytułem „2019”.

Zanim jednak kartki zaczniemy zapisywać bieżącymi działaniami, pomysłami, sukcesami, ale także i trudami, chcemy choć trochę podsumować to, co działo się w 2018 roku. Nie dla projektów samych w sobie, ale w podziękowaniu dla wszystkich osób, które brały w nich udział, czyniąc je wyjątkowymi.

Człowiek jest w stanie dokonać wszystkiego, musi tylko chcieć i starać się to zrobić.

Richard Branson

 • Konkurs realizowany był podczas trzech edycji. Rok 2018 to profilaktyka – „Masz 4 minuty, aby uratować życie…”- konkurs adresowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych- klasy 7,8. Do konkursu zaprosiliśmy 3-osobowe zespoły, które w formie multimedialnej (filmik nagrany telefonem komórkowym, prezentacja Power Point, itp.) przedstawiły właściwe i godne naśladowania postawy w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Oczywiście w tle musi się znaleźć bezpieczne miejsce w Warszawie. Taka tematyka pokazała dzieciom i młodzieży, że sami mają wpływ na własne bezpieczeństwo, że mają cechy/umiejętności, które pomagają w radzeniu sobie z przeciwnościami, również tymi dnia codziennego. Pokazała, że przez odpowiednią postawę można mieć kontrolę nad swoim zachowaniem nawet w trudnych sytuacjach.

10 maja odbył się swoisty maraton pierwszej pomocy, podczas którego młodzież mogła przypomnieć sobie lub nauczyć się zasad bezpieczeństwa. Szkolenie poprowadził Ariel Szczotok wraz z ratownikami medycznymi współpracującymi z Centrum Medycznym Fundamenti. Więcej: https://www.fundacjaart.pl/mlodzi-art-ysci-osatni-przystanek-szkolenie-z-pierwszej-pomocy/

 •  Oferta Rodzinnej Klubokawiarni Praską na ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 111. na stałe wpisała się na praskiej mapie Warszawy dla całych rodzin, odbywają się tu warsztaty dla dorosłych oraz dzieci. W ramach działalności Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej (5 dni w tygodniu, g. 10.00-18.00) w 2018 r. wsparcie uzyskało  ok. 900 osób. Zajęcia: edukacyjne, artystyczne, relaksacyjno-ruchowe, muzyczne, wspomagające rozwój zainteresowań, kompetencji wychowawczych i rozwój psychomotoryczny, warsztaty rodzinne. Wydarzenia: Noc Muzeów; Praskie Anioły;  Koncerty, Fabryka Królika – Wielkanocne warsztaty; Miasteczko Mikołaja –rodzinne warsztaty, upominki dla dzieci, koncert, kolędy. Przestrzeń na wspólne spędzanie czasu: gry planszowe, kącik zabaw, książki. 
 •  W lutym odbyły się pierwsze urodziny  Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej, które uświetnił koncert Marcina Stycznia.
 • Od marca realizowaliśmy projekt „Seniorzy wiele warci”. To wspólny projekt Fundacji A.R.T.  i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, adresowany do zamieszkujących na terenie Warszawy, a zwłaszcza Pragi-Północ, osób w wieku 60+ . Głównym celem projektu „Seniorzy wiele warci” była aktywizacja społeczna osób starszych, integracja w lokalnej społeczności. Większość oferowanych aktywności odbywała się w prowadzonych przez organizacje placówkach. Fundacja A.R.T. prowadzi od lutego 2017 r. Rodzinną Klubokawiarnię Praską przy ul. B.Sawinkowa 8 lok. 111. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi od 2004 roku przy ul. 11-go listopada 17/19 placówkę wparcia dziennego Klub Alternatywny. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Od czerwca do grudnia 2018 Fundacja A.R.T. realizuje projekt „Jesteś wiele wART 2” skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, w których występuje problem alkoholowy. Powstał  aby pokazać rzeczywiste konsekwencje i trudność wyjścia z uzależnienia ale i nadzieję, jaką daje zmiana nawyków, powiedzenie w porę „stop”, znalezienie wsparcia w rodzinie, danie wsparcia swoim dzieciom, zadbanie o swoje umiejętności i wiedzę, polubienie siebie.  Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 • 19 maja w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej odbyła się Noc Muzeów, jako element corocznego projektu Miasta Stołecznego Warszawy, który również przez urząd był współfinansowany. Podczas Nocy Muzeów odwiedziło nas 150 osób. Odbyły się warsztaty: ”Praskie Anioły” a także koncert Marcina Stycznia. Projekt finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 •  sobotę 10 czerwca stadion Legii był otwarty dla wszystkich w związku z organizowanym przez Fundację A.R.T. i Fundację Rodzinną – V Festiwalem Rodziny. Przez cały dzień odwiedzający mogli korzystać z przygotowanych specjalnie atrakcji.Od godziny 9:00 uczestnicy Festiwalu całymi rodzinami odwiedzali nas przy Łazienkowskiej 3. Wszyscy uczestnicy Olimpiady Sportowej, którzy zdobyli wystarczającą ilość stempli otrzymali torby z upominkami. Na koniec zostały również rozlosowane nagrody główne. Tego dnia stadion Legii odwiedziło około 15 000 osób! Festiwal był inauguracją „Pikników edukacyjnych”, które realizowane będą głównie w wakacje dla warszawskich rodzin przez Fundację Rodzinną. Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 • Zostaliśmy laureatem konkursu „Wspieramy rozwój” organizowanego przez firmę CEDROB. Pozyskane pieniądze wesprą nas w organizacji V FESTIWALU RODZINY – projektu mającego na celu propagowanie i promowanie aktywności w rodzinach wielopokoleniowych jako zdrowego narzędzia do ich umacniania. Dzięki współpracy z Legią Warszawa, mamy możliwość budowania pozytywnego wzorca  Rodziny: zdrowej, aktywnej, otwartej na drugiego człowieka.
 • W ramach letnich Kolonii Wolontariusze Fundacji A.R.T. organizowali wyjazd letni na zlecenie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dla 35 dzieci. Wyjazd był w lipcu w  Pięknej Górze k/Giżycka
 • Wolontariusze i współpracujący Trenerzy przeprowadzili w 2018 roku 1593 godziny porad specjalistycznych / pedagog, psycholog, psycholog dziecięcy, prawnik, doradca zawodowy, coach, pośrednik pracy / 120 dni szkoleniowo – eventowych  z zakresu umiejętności społecznych i zawodowych, ważnym elementem naszej działalności są projekty profilaktyczne . W 2018 roku ze wszystkich naszych aktywności skorzystało 17 680 osób. Główne podziękowania za wspaniałą pracę i rewelacyjną jakość przeprowadzonych projektów kieruję głownie na ręce: Radka Wajlera, Izy Polichnowskiej, Agnieszki Toboty, Moniki Skibińskiej, Jakuba Urbańskiego, Anny Brzezińskiej, Ewy Wlazłowskiej- Gorzko, Magdaleny Trus Urbańskiej, Katarzyny Awruk, Joanny Sztuki, Jadwigi Cytryńskiej, Anny Niewczas, Katarzyny Bocheńskiej Włostowskiej, Joanny Wieczorek, Magdy i Michała Wiśniewskich, Eweliny Romanowskiej, Artura Rzeszotka i Sylwii Kępińskiej, Karoliny Bogdaniuk, Justyny Czado, Doroty Wojciechowska, Tomasza Walaszczyka, Patrycji Korczyńskiej, Sylwii Lenartowicz, Ariela Szczotok oraz wszystkich ratowników medycznych, instruktorów i animatorów, z którymi dane nam było współpracować.
 • W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wawrze od 2017- 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę w 2 projektach dofinansowanych z UE w ramach EFS:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Fundacja A.R.T. od 1 września 2017r.do 28 lutego 2019r.  realizują projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich. Cel projektu „MAŁY KROK + ZMIANA = SUKCES NA RYNKU PRACY”:aktywizacja społeczno – zawodowa osób zamieszkałych w województwie mazowieckim, na terenie Dzielnicy Wawer, w wieku aktywności zawodowej – nieaktywnych lub  biernych zawodowo, bezrobotnych, z III profilem pomocy z UP, korzystających z PO PŻ, potrzebujących wsparcia by sprostać wymaganiom na rynku pracy, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i Fundacja A.R.T.w okresie od 01 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. realizują projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich. Cel projektu „Czas dla Rodzin”: zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, przez objęcie kompleksowym wsparciem, działaniami aktywnej integracji o charakterze zawodowym, społecznym i edukacyjnym 10 osób z rodzin (9 kobiet i 1 mężczyzny). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin wieloproblemowych i zapobieganie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez podniesienie ich poziomu wiedzy i umiejętności prawidłowego funkcjonowania, zminimalizowanie skutków pozostawania bez pracy przez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

 • „Kobieto wyjdź przed szereg”- wydarzenie skierowane dla wszystkich, którzy pomimo późnych godzin postanowili zainwestować swój czas w siebie. Pomysłodawcą całej akcji jest Tomasz Gulak, który na spotkania zaprasza kobiety, które przed „przysłowiowy szereg” z własnej woli wyszły. Jego zaproszenia przyjęły dwie przedsiębiorcze kobiety: Ilona Adamska oraz Rita Kurpisz. Było inspirująco, kreatywnie i motywująco. Spotkanie odbyło się 2 października, a to międzynarodowy dzień bez przemocy. Uczestnicy poznali naszą kampanię:„Powiedz o tym komuś” której twarzą jest Ilona Adamska.Po wczorajszym spotkaniu wierzymy, że nie ma przypadków.Dochód ze spotkania 780 zł zasilił naszą Fundację, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.
 • W terminie 1.12 w Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej realizowano Miasteczko Mikołaja. W evencie wzięło udział 50 osób. Oprócz warsztatów świątecznych dla dzieci, odbył się wielopokoleniowy koncert, który min. wespół w zespół z Seniorami zaprezentował Robert Lipka
 • Na zlecenie Miasta Marki Fundacja A.R.T. realizowała zadanie „Miasteczko Mikołaja” w SP na ul. Pomnikowej w Markach. W evencie wzięło udział 100 osób.
 • Od 1 grudnia 2018 do 30 listopada 2021 roku Fundacja A.R.T. i Fundacja UNA będą wspólnie realizować projekt „Czas dla Rodziny”. Obejmuje on kompleksowe działania o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, wspierającym i integrującym, skierowane do rodzin oczekujących na narodziny dziecka, rodzin z dziećmi w wieku do lat 5, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 1-3, zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy. Współpraca Fundacji  pozwala nam objąć kompleksowo cały system rodzinny co będzie mocną stroną wspólnego projektu. Zaproponujemy w nim  zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym dla rodzin z małymi dziećmi, uwzględniające udział dziadków, opiekunów oraz potrzeby ogólnorozwojowe dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych; zajęcia sprzyjające integracji międzypokoleniowej oraz budowaniu rodzinnych więzi.

 

Dziękujemy WAM WSZYSTKIM za obecność, za pomoc, za wsparcie,  za wsparcie finansowe, za wsparcie rzeczowe, za dobre słowo, za konstruktywną krytykę, za uśmiech, za wyrozumiałość, za bezinteresowną pomoc, za każdy dzień wspólnych projektów.

Do zobaczenia w 2019 roku.

Agnieszka Tobota

Prezes Fundacji

Wierzę w siebie. Wierzę w ręce, które pracują, w umysły, które myślą, i w serca, które kochają.

Richard Branson

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij