„ZAREAGUJ NA CZAS” – seminarium podsumowujące Konkurs „Przemoc widziana oczami dziecka”

Dorosły Warszawiak przyznaje się do tego, że on sam lub ktoś z członków jego gospodarstwa domowego doznawał przynajmniej jednej z następujących form przemocy: był słownie obrażany, szantażowany, szarpany, bity. W tej grupie respondentów ponad połowa badanych (55%) zadeklarowała, że w rodzinie dochodziło do aktów przemocy fizycznej (szarpania, popychania, bicia). Poprzez niniejszy konkurs chcemy zwrócić uwagę rodzicom na symptomy zachowań nieakceptowanych społecznie, na sytuacje, które powinny budzić ich niepokój w zachowaniu ich dzieci, czy tez w najbliższym otoczeniu.

Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci klas 6 kończących w bieżącym roku szkolnym pewien etap edukacji. W związku ze zmianą otoczenia chcielibyśmy, aby ta grupa otrzymała szczególne wsparcie. Problem przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym jest tak stary, jak sama szkoła, z tą jednak różnicą, że zmieniały się – i ciągle zmieniają – jej uwarunkowania i formy. Właśnie ta zmienność, bardzo trudna do przewidzenia, uniemożliwia wprowadzenie uniwersalnych metod zapobiegania przemocy, brutalności i zwalczania jej w społeczności uczniowskiej. Nie jest też tajemnicą, że od przemocy szkoła nie jest wolna. Słabsi i młodsi są przedmiotem ataku starszych i silniejszych. Uczniowie skarżą się, że są bici przez kolegów dla zabawy, zmuszani przez nich do palenia papierosów, picia alkoholu, a niekiedy zażywania narkotyków. Pokrzywdzeni uczniowie są zastraszani, boją się powiedzieć dorosłym o tym, co dzieje się w szkole. Wiedzą też, że nie zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli, którzy niejednokrotnie sami stają się ofiarami przemocy.

 • Warszawa – 4.12 w godz. 13.45-16.00 – SP. 84
 • Warszawa – 5.12 w godz. 13.45-16.00 – SP. 109
 • Warszawa – 9.12 w godz. 13.45-16.00 – SP. 148
 • Warszawa – 12.12 w godz. 13.45-16.00 – SP. 258

Cel Pierwszego Seminarium (dla dzieci)
Wskazanie dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom miejsc pomocy.

Cel Drugiego i Trzeciego Seminarium (dla dorosłych)
Uwrażliwienie na problem przemocy i zachęcanie do zmiany sytuacji, jak również zwiększenie motywacji do mówienia o przypadkach występowania przemocy.

PROGRAM SEMINARIUM

Dzieci

13.45-14.00 Inauguracja Seminarium
14.00-14.45

Przemoc widziana Waszymi oczami? – Monika Gałkowska

Jesteś bohaterem bo przemocy powiedziałeś nie!

14.50- 15.30

Zareaguj na czas – Marek Prejzner

kiedy i jak reagować na przemoc

dlaczego przemoc jest zła

15.30 -16.00

Pomoc to znaczy co? – Anna Niewczas

 1. Jak rozpoznać, że któremuś z nas dzieje się krzywda?
  1. Znęcanie – charakterystyka zjawiska.
  2. Stalking – charakterystyka zjawiska.
  3. Mobbing – charakterystyka zjawiska.
  4. Bullying – charakterystyka zjawiska.
 2. Kiedy zauważę, że coś jest nie tak, gdzie mam szukać pomocy?
16.00 – 16.15 Rozdanie nagród

Rodzice

13.45 – 14.00 Inauguracja Seminarium
14.00 – 14.40

Zareaguj na czas – Marek Prejzner

wychowanie bez przemocy

jak przerwać cykl przemocy

15.00 – 15.20

Pomoc to znaczy co? – Anna Niewczas

 1. Katalog czynów zabronionych z użyciem przemocy, których coraz części dopuszczają się dzieci i których ofiarami stają się ich rówieśnicy (Stalking, Mobbing i Bullying, przemoc seksualna, kradzieże);
 2. Kiedy nieletni ponosi odpowiedzialność karną;
 3. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia (Rozporządzenie MENIS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz. U. 2003 nr poz. 114);
 4. Procedura „Niebieskie Karty” i rola nauczyciela w jej inicjowaniu;
 5. Kwestia „karcenia małoletnich” na gruncie prawa;
 6. Rola Organizacji Pozarządowych i formy pomocy prawnej przez nie udzielanej.
15.30 – 16.00 Wnioski z analizy prac dzieci – Monika Gałkowska

Nauczyciele

13.45 – 14.00 Inauguracja Seminarium
14.00 – 15.00

Pomoc to znaczy co? – Anna Niewczas

 1. Kiedy zauważę, że coś jest nie tak, gdzie mam szukać pomocy?
  1. Rola Nauczyciela w zwalczaniu i zapobieganiu powyższym zjawiskom.
  2. Rola Rodziców w zwalczaniu i zapobieganiu powyższym zjawiskom.
  3. Rola Policji w zwalczaniu i zapobieganiu powyższym zjawiskom.
  4. Rola Organizacji Pozarządowych.
14.50 – 15.20 Wnioski z analizy prac dzieci – Monika Gałkowska
15.20 – 16.00

Zareaguj na czas – Marek Prejzner

o przemocy bez przemocy /jak otwierać komunikację na temat przemocy/

nie obawiajmy się „niebieskiej karty”

Prowadzący:

Monika Gałkowska – pedagog specjalny, artterapeuta, studentka studiów doktoranckich z zakresu edukacji artystycznej i artterapii. Posiada uprawnienia do tworzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej testami projekcyjnymi: Rysunek Rodziny i Drzewo Kocha. Od wielu lat pracuje z dziećmi, odbywała liczne staże i praktyki (m.in. w Fundacji Synapsis, w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, w świetlicy terapeutycznej, w przedszkolach, szkołach). Na co dzień pracuje w Niepublicznej Szkole Specjalnej „Nasza Szkoła” i w Dziennym Oddziale Psychiatrii Dziecięcej przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie.

Anna Niewczas – z wykształcenia prawniczka, od 2007 roku pracuje na stanowiskach bezpośrednio związanych z profesjonalnym poradnictwem prawnym. Aktualnie przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej z dziedziny prawa karnego. Od 2007 roku zatrudniona była w jednej z czołowych, międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Jej droga zawodowa obrała nowy kierunek we wrześniu 2012 roku, kiedy rozpoczęła współpracę z Fundacją Centrum Praw Kobiet. Specjalizuje się w prawie karnym i procedurze karnej, ale również w prawie karnym wykonawczym. Podopiecznym Fundacji A.R.T doradzam również w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Marek Prejzner jest pracownikiem Instytutu Prewencji Przemocy w Warszawie. Superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członek Kapituły Certyfikatu Superwizora w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 12 lat czynnie uczestniczy w budowaniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przenosząc na grunt polski doświadczenia amerykańskie i pracując między innymi ze sprawcami. Szkoli nowych pracowników i wolontariuszy, ucząc ich sztuki psychologicznej oraz pracy nad trudnymi przypadkami.
(Foto: olsztyn24.com)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *