„Aktywni zawodowo-poszukiwani na rynku pracy”

Fundacja A.R.T. w 2016 roku realizuje projekt „”Aktywni zawodowo-poszukiwani na rynku pracy”. Projekt jest finansowany przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Projekt ma służyć rozwinięciu umiejętności psychospołecznych, budowaniu prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrotowi do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Cel projektu realizowany będzie poprzez realizację :

  1. Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników.
  2. Zwiększenie kompetencji życiowych.
  3. Wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych.
  4. Wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń.
  5. Poprawa kondycji psychicznej.
  6. Nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej.
  7. Nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy.
  8. Zwiększenie poziomu własnej motywacji do podjęcia zatrudnienia.
  9. Wzrost umiejętności efektywnego poszukiwania pracy.
  10. Wzrost umiejętności formułowania/tworzenia dokumentów aplikacyjnych .

Projekt finansowany przez Urząd Pracy m.st. Warszawy

jotpeg-up

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij