Jesteś ofiarą przemocy… i co dalej?

Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uznaje się, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym główne i najważniejsze prawo do życia i zdrowia. Ustawa mówi także o poszanowaniu godności osobistej i jasno wskazuje, jakie obowiązki mają  władze publiczne, aby zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Dzięki mediom coraz trudniej zataić, nie zareagować na zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie, ale ileż to znamy historii: że złamanie nosa to nie jest przemoc w rodzinie, a jednorazowy nieszczęśliwy wypadek, że wylanie brudnej wody po umyciu podłogi na „kochaną żonę”, która zostawiła parę śladów to nie jest przemoc w rodzinie, a jedynie szkoła jak poprawnie myć podłogę, że pobicie dziecka pasem, tak, że popękała skóra to nie jest przemoc w rodzinie, a jedynie cienka skóra…. Do dziś w mniejszych miejscowościach  nie zawsze jest stosowana „niebieska karta”, która jak wiemy albo i nie jest dokumentem wypełnianym przez funkcjonariusza policji przyjmującego zgłoszenie w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Samo wypełnienie niebieskiej karty nie jest dokonaniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a jedynie kolejnym dowodem w Sądzie.

Tutaj mamy już o tyle komfortową sytuację, iż do złożenia doniesienia  o popełnieniu przestępstwa doszło. Ile jednak historii odbywa się w czterech ścianach, gdzie nikt nie reaguje? Ile wylanych łez, bólu i cierpienia jest w domach gdzie wstyd, słabość, a głównie strach nie pozwala poprosić o pomoc?

  • mówił, że jak komuś powiem to zabije najpierw córkę, a potem mnie…
  • tak długo mnie kopał, i krzyczał, że wybije mi z głowy rozmowy na tematy domowe…
  • wykręcałam numer na policję, on mnie złapał wyrzucił na balkon jak starą rzecz i ryknął, żebym skruszała…
  • …o tylko kilka przykładów przemocy.

Ale jak należy się do tego zabrać, biorąc pod uwagę swoje bezpieczeństwo i życie?! Bezwarunkowo należy zawiadomić policję korzystając z numeru alarmowego 112 lub 997 lub zgłosić się bezpośrednio do jednostki policji lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej w rejonie twojego zamieszkania.

!!! Pamiętaj, że*:

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez Policję zgodnie z obowiązującym prawem:

  • Interwencja tzn.: po zgłoszeniu telefonicznym policja wysyła jednostkę prewencyjną, po osobistym pojawia się najczęściej dzielnicowy,
  • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa)- to bardzo ważny dowód w sprawie sądowej, którego nie można bagatelizować,
  • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia, wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
  • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa, podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Zgłoszenie sprawy na policję jest podstawową kwestią, która pozwoli nam uwierzyć, że nasz los jest w naszych rękach, że nie musimy od naszego problemu uciekać całe życie, że nie damy omamić się naszemu sprawcy, ze to był ostatni raz. Warto również poszukać pomocy wśród organizacji pozarządowych, gdzie przeszkoleni pracownicy z pewnością pokierują dalszym postępowaniem, udzielą pomocy psychologicznej, prawnej, a często także mieszkalno-bytowej.

Przemoc to nie wstyd- to przestępstwo z którym trzeba walczyć.

Bibliografia: www.policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij