Nareszcie, to sprawca musi opuścić mieszkanie!

30 listopada 2020 weszła w życie ustawa o izolacji sprawców przemocy. Izolacja sprawcy od ofiary polega na tym, że sprawca musi opuścić miejsce wspólnego zamieszkania.

 

Policjanci wezwani przez ofiarę do domowej interwencji będą mogli – jeśli ich zdaniem istnieje zagrożenie zdrowia lub życia – wydać nakaz NATYCHMIASTOWEGO opuszczenia domu przez sprawcę na okres 14 dni. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu będą przyznane nie tylko policji, ale także Żandarmerii Wojskowej.

Do tej pory takie uprawnienia miał sędzia lub prokurator. Droga do izolacji sprawcy była więc bardzo długa, mijały tygodnie a nawet miesiące. Ofiara w tym czasie musiała pozostawać pod wspólnym dachem z prześladowcą, albo uciekać i sama, bądź z dziećmi, szukać schronienia.

Nowa ustawa to istotny krok w udoskonalaniu systemu pomocy osobom pokrzywdzonym.
Policjant, mając przesłanki do tego, że jest zagrożone zdrowie lub życie jednego z domowników, może sam wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia domu przez sprawcę. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Nakaz obowiązuje przez 14 dni. Przedłużyć go może jednak sąd, do którego z wnioskiem powinna zwrócić się ofiara przemocy. Postępowanie w tej sprawie będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym. Orzeczenie zostanie wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Pozytywnym aspektem nowych przepisów jest też to, że wprowadzono w nich rozwiązania dedykowane małoletnim doświadczającym przemocy domowej. Szczególnie istotne znaczenie mają trzy zapisy ustawy. Po pierwsze, funkcjonariusz nakładający nakaz eksmisji lub zakaz zbliżania się ma ocenić ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia odrębnie wobec dziecka i wobec osoby dorosłej. Po drugie, w sytuacji, gdy dom zamieszkuje osoba małoletnia, o zgłoszeniu przemocy powiadomiony zostanie ‒ oprócz zespołu interdyscyplinarnego ‒ właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. Po trzecie, przesłuchanie dziecka odbywać się będzie na specjalnych zasadach i tylko w sytuacjach, gdy jest absolutnie niezbędne.

Zarówno ofiara jak i sprawca będą wiedzieć, że jest konsekwencja działań sprawcy i to natychmiastowa. Ofiara wie, że sprawca nie jest bezkarny a potencjalny sprawca wie, że może być eksmitowany z domu na dwa tygodnie. Ofiara przemocy, w tym dziecko, nie musi się pakować i uciekać, żyć w zagrożeniu i niepewności.

 

Działanie „Praga Przeciw Przemocy” współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.