Dlaczego warto leczyć się u geriatry?

Z greckiego geras- starość, iatreia-leczenie. Nauka o chorobach i problemach zdrowotnych wieku podeszłego. W różnych krajach opieką geriatryczną są obejmowane osoby od 60 roku życia wg. WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) lub tak jak w Polsce od 65 r. życia (kryterium emerytalne wprowadzone przez O. Bismarcka). Pojęcie geriatrii wprowadził w 1909 roku wiedeński lekarz Ignatz Nasher pracujący w Nowym Yorku. O społeczeństwie starym wg. ONZ mówi się gdy liczba osób po 65 r. ż. przekracza 7% co w Polsce nastąpiło 1967 r. Społeczeństwo zaawansowane wiekowo to takie gdzie liczba seniorów stanowi 10%, a Polacy osiągnęli ten odsetek w 1980 r. Od tego momentu pacjenci w wieku podeszłym powinni poruszać się po solidnej, rozbudowanej sieci świadczeń geriatrycznych opartej o fachową kadrę lekarzy specjalistów w zakresie geriatrii oraz pozostałych członków zespołu terapeutycznego tj. pielęgniarki ze specjalizacją geriatryczną, fizjoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych.

Geriatra pilnie poszukiwany!

Liczba osób w Polsce w wieku poprodukcyjnym w 2015 r. stanowi 7,38 mln tj. 19,4%, a w 2035 r. będzie 9,62 mln to prawie 27%. W naszym kraju jest 0,2 geriatry na 10 tys. seniorów, a np. w Austrii, Szwecji 4,6 /10 tys.

Dlaczego warto leczyć się u geriatry?

Senior jest najczęściej osobą z wieloma schorzeniami lub problemami zdrowotnymi i oczekuje kompleksowego zaspokojenia swoich złożonych potrzeb. Większość chorób  u seniorów przebiega skąpo lub bezobjawowo, często ma odmienny przebieg kliniczny niż u młodszych osób. Zalecana jest duża ilość leków co wiąże się z dużym ryzykiem objawów niepożądanych, ryzykiem wystąpienia zespołów jatrogennych. Lekarz specjalista dokonuje całościowej oceny geriatrycznej (COG) podczas, której diagnozuje kompleksowo stan funkcjonalny i schorzenia osoby po 65 r. ż. Ocenie podlega zdolność wykonywania czynności dnia codziennego (mycie, poruszanie się, przyjmowanie posiłków)
i czynności złożonych (korzystanie z telefonu, komputera, przyjmowanie leków, prowadzenie gospodarstwa domowego i zarządzania finansami). Analizie poddaje się także funkcje poznawcze dotyczące pamięci i zaburzeń nastroju.  Sprawdzeniu podlegają również narządy zmysłów: wzrok, słuch oraz stan jamy ustnej z uzębieniem. W  trakcie badania ocenia się występowanie wielkich problemów geriatrycznych, t.j.: majaczenie, otępienie, depresja, omdlenia upadki, złamania, nietrzymanie moczu, stolca, występowanie odleżyn. Analizuje się stan odżywienia i zagrożenie wystąpieniem zespołu kruchości co przekłada się na długość przeżycia. Na postawie zebranych informacji uzupełnionych o rozszerzoną diagnostykę zostaje opracowany indywidualny program profilaktyki, leczenia, usprawniania oraz wsparcia, aby jak najdłużej zachować najlepszą jakość życia
i samodzielność seniora we własnym środowisku. Najlepszym standardem w terapii jest dopasowanie jak najmniejszej ilości leków skutecznych do występujących o seniora schorzeń  z uwzględnieniem  zmian inwolucyjnych (zanikowych) narządów takich jak nerki, wątroby. Taki sposób opieki nad osobami w wieku podeszłym niesie korzyści zdrowotne i ekonomiczne w wymiarze indywidualnym
i społecznym.

Autor: dr Monika Jabłońska, specjalista Geriatra; Centrum Medycznego Fundamenti

Źródło: http://cmfundamenti.pl/dlaczego-warto-leczyc-sie-u-geriatry/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij