Dobro płynące z PWC

Dziękujemy Wszystkim pracownikom PWC Polska!

W ramach corocznego badania satysfakcji pracowniczej #GPS, za każdą wypełnioną przez pracownika ankietę firma przekazała 10 zł na rzecz @Fundacjaart

 Jesteście wspaniali, otrzymaliśmy 41 990 zł. !!!

 Kwota zostanie przeznaczona na bezpłatne konsultacje specjalistów dla doznających przemocy dzieci, młodzieży, kobiet oraz rodzin w kryzysie.

Wasze wsparcie przeznaczone zostanie również na organizację konkursu plastycznego „Przemoc widziana oczami dziecka”. Konkurs adresowany będzie do uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych z warszawskiej Pragi Północ. Praca artystyczna pozwoli uczniom na pokazanie swoich przeżyć, obaw, przekonań, pokaże, jak widzi przemoc polska młodzież.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. Wirtualną galerię prac konkursowych umieścimy w mediach społecznościowych, w planach mamy również wystawę stacjonarną. 

HC Leaderka PwC Polska – Kaja Podgórna-Strzelec wręczyła Prezes Fundacji A.R.T. Agnieszce Tobocie symboliczny czek na zebraną kwotę.

Fundacja A.R.T. od 15 lat pomaga osobom w fazie kryzysu i doznającym przemocy. 

#pwcpolska #GPS #fundacjaart #razembudujemydobro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij