Dzieci przeciw przemocy – KONKURS LITERACKI

Dzieci przeciw przemocy – KONKURS LITERACKI:
Termin: od: 2012-02-08 do: 2012-03-30

Informacja o konkursie
Konkurs dotyczy problematyki związanej z zagrożeniami wynikającymi z narkomanii, alkoholizmu, agresji i przemocy. Ma służyć przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.

Cel główny konkursu
Zainicjowanie refleksji dzieci na temat przemocy i nadanie im formy artystycznej.

Cele szczegółowe

1. Przyczynienie się do: obniżenia zachowań antyspołecznych;kształtowania w dzieciach postaw nacechowanych empatią

2. Wskazanie: preferowanych sposobów reagowania na akty przemocy, w tym samoobrony przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem; możliwości korzystania z pomocy dorosłych; roli nauczycieli i rodziców w kształtowaniu ról ofiar, sprawców i obserwatorów przemocy; pracownikom ochrony zdrowia i policji sposobów zapobiegania przemocy

3. Wyrobienie wśród dzieci zasad budowania pozytywnego kontaktu i dobrych relacji koleżeńskich.

4. Uwrażliwienie nauczycieli i rodziców na problem przemocy

Szczegółowa informacja na stronie: www.imprezy.bstok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij