Fundacja A.R.T. realizatorem międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”

KRÓTKO O PROGRAMIE PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5 – 7 lat.
Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja.

Program składa się z sześciu części:
1. Uczucia
2. Komunikacja
3. Nawiązywanie i zrywanie relacji
4. Rozwiązywanie konfliktów
5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
6. Dajemy sobie radę

1. Uczucia
Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia: smutku, szczęścia, złości, radości, zazdrości i zdenerwowania. Poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.
2. Komunikacja
W ramach tej części programu dzieci uczą się skutecznej komunikacji: słuchania innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą powiedzieć nawet w niesprzyjających okolicznościach.
3. Przyjaźń
Ta część poświęcona jest przyjaźni. Dzieci uczą się jak nawiązywać i zachowywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.
4. Rozwiązywanie konfliktów
Czwarta część dotyczy rozwiązywania konfliktów, w szczególności problemu prześladowania. Dzieci uczą się, co mogą zrobić w sytuacji, gdy ktoś je prześladuje lub prześladowane są inne dzieci.
5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie z utratą najbliższych oraz ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. W tej części rozmawiamy z dziećmi na temat radzenia sobie z najtrudniejszą zmianą – jaką jest śmierć kogoś bliskiego.
6. Dajemy sobie radę
Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się w czasie programu, czyli znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym, oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem pamiątek i dyplomów.

 

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU

Podstawowe założenie, jakie przyświeca programowi Przyjaciele Zippiego jest bardzo proste- jeśli nauczymy małe dzieci, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.
Program został stworzony specjalnie dla sześciolatków o różnym poziomie umiejętności. Uczy dzieci, jak radzić sobie z codziennymi trudnościami, jak określać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby rozwiązywania konfliktów. Program zachęca również dzieci do współpracy i pomagania innym.
(…)
Jedną z ważnych cech programu jest to, że był tworzony jako program uniwersalny, w przeciwieństwie do innych programów, które koncentrują się na pomocy dzieciom doświadczającym konkretnych problemów lub trudności. Ten program może pomóc wszystkim dzieciom. Zamiast zajmować się problemami osobistymi, promuje zdrowie emocjonalne.
Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co mają robić, ani nie mówi: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe”. Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą i różnymi sposobami rozwiązywania trudności.
Program nie koncentruje się wyłącznie na pomaganiu dzieciom, jak mają radzić sobie z własnymi problemami, ale pokazuje, jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak ważne jest słuchanie innych, kiedy doświadczają problemów.

Źródło: www.partnershipforchildren.org.uk/zippy/concept.html – tłumaczenie fragmentów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *