Patronaty Fundacji A.R.T.:III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ofiary przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

Lublin, 6 grudnia 2018 r.

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świetle milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne” która odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Lublinie.

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce,
z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań
o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy. Konferencja Ofiary przemocy to Wydarzenie kierowane do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników oraz rodzin.

Uczestnicy Wydarzenia mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, a także zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi przemocy.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 15 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej  www.ofiaryprzemocy.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij