Inauguracja kampanii „Zauważ nasze słowa”

Miło nam poinformować Państwa o inauguracji kampanii: „Zauważ nasz słowa”, którą Fundacja A.R.T. www.fundacjaart.pl realizuje wspólnie ze zwycięzcą Startup Heroes portalem www.migam.pl.

Przedstawiciel Fundacji A.R.T. www.fundacjaart.pl poprowadzi wykład:” Usłysz krzyk niesłyszących”. Kampanię rozpocznie konferencja dla wszystkich osób, którym nie jest obojętny los osób niesłyszących.

W Polsce razem osób z uszkodzonym słuchem jest około 470 tys., natomiast samych Głuchych jest 150 tyś, źródło: POKL, PEFRON, PZG, Projekt 4 Kroki.

Środowisko osób Głuchych jest niezwykle hermetyczne, nie ze względu na swoją specyfikę lecz z powodu osób słyszących, które boją się konfrontacji. Podobnie jest z problematyką przemocy w rodzinach niesłyszących, gdzie ogniwem sporu jest głównie słyszący małżonek/małżonka. Sytuacja osoby Głuchej wobec której stosowana jest przemoc nie pozwala na zgłoszenie tego faktu. Powodem jest brak tłumaczy lub po prostu lęk osoby zastraszanej, której wmawia się, że nikt jej nie wysłucha, są niezaradne, że nie znajdzie świadków i będzie niemożliwe udowodnienie winy.

Przykład ten bardzo często ma odzwierciedlenie w słyszącym środowisku i nie jest niczym nadzwyczajnym. Jednak największym problemem jest sytuacja, w której często to osoba Głucha oskarżana jest o stosowanie przemocy fizycznej, ponieważ nie będzie się mogła się bronić – bo nie mówi. Doprowadza się taka osobę do stanu psychicznego załamania, które jest wynikiem psychologicznego wpływy strony słyszącej.

Bardzo ważne jest też zachowanie osoby Głuchej na sprawie oskarżonej o stosowanie przemocy. Często osoba ta nie kryje emocji wynikających z absurdu sytuacji, jest nadpobudliwa i wydaje dziwne nieartykułowane dźwięki, co przemawia często za winą.

Ta sytuacja w Polsce zmienia się wraz z większą ilością biegłych sądowych tłumaczy języka migowego. Kiedy osoba Głucha ma dostęp do tłumacza języka migowego jest w stanie bronić się za pomocą jego słów, czuje się bezpiecznie i pewnie. Osoba Głucha wzywana na sprawę w charakterze oskarżonego najczęściej boi się, że nie będzie tłumacza języka migowego, przez co nie ma możliwości obrony wypowiedzenia się we własnym imieniu. Tłumacz języka migowego jest niezbędny i coraz częściej skłania Głuchych do składania wniosków do sądu i walki o własne godne życie.

Nie pozostawaj obojętny…

Wśród zaproszonych Prelegentów na konferencji inaugurującej kampanię znajdą się min.:

  • Eunika Lech
  • Olgierd Kosiba
  • Halina Wojda-Wilczyńska
  • Agnieszka Nasiłowska
  • Tomek Fijołek

Pomysłodawcy kampanii:

Migam.pl – wszystko co związane z językiem migowym. Migam.pl to działania służące popularyzacji języka migowego i świadomości o problemach osób Głuchych. Środki, jakie zdobywamy z działalności komercyjnej, pozwalają nam rozwijać słownik.

Fundacja A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

Kampania ma charakter edukacyjno-społeczny.

Chętnych w sprawie współpracy zapraszamy do kontaktu:

Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl

Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa: pomoc@fundacjaart.pl

Tel.: 88 55 52 222

Konferencja uzyskała patronat organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niesłyszących.

Szczegóły wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij