Informacja prasowa w sprawie tworzenia nowego miejsca społecznego: „A.R.T. W ŚWIETLICY”

O Fundacji

A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań. Obejmujemy swoja opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, jak również dzieci chore i porzucone.

Harmonogram działania: „A.R.T. w świetlicy”.

Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych i poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami., jak również:

 • współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą
 • pomoc w nauce
 • zapewnianie posiłków podopiecznym
 • organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych
 • działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych
 • wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin
 • profilaktyka uzależnień,
 • wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny
 • porady psychologiczne i prawne dla samotnych kobiet, dla kobiet doświadczających przemocy domowej
 • wsparcie biznesowe dla kobiet wykluczonych społecznie

Adresaci:

Nasza placówka zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie miasta Warszawa. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być przyjmowane również dzieci młodsze. Decyzję podejmuje jednorazowo kierownik placówki. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placówki same lub być kierowane przez pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka do placówki rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą prowadzącym w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej.

Świetlica ściśle powiązana jest z rozpoczynaną właśnie kampania Fundacji: Ocaleni od przemocy. Dlatego też uchwałą władz Fundacji świetlica ma również  spełniać zadanie terapeutyczne dla kobiet/mężczyzn doświadczonych przemocą.

Zadania placówki:

 1. Działalność edukacyjna i reedukacyjna, mająca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczególnych wychowanków,
 2. Działalność wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagrożonych uzależnieniem,
 3. Działalność wychowawczo- motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość o rozwój własnych talentów i zainteresowań,
 4. Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków,
 5. Dożywianie dzieci i młodzieży.
 6. Wsparcie terapeutyczne dla dorosłych doświadczających przemocy.

Rodzaje zajęć prowadzonych w sieci świetlic:

 1. Działania edukacyjne:
  1. pomoc w odrabianiu lekcji,
  2. zajęcia reedukacyjne,
  3. zajęcia rewalidacyjne,
  4. gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne,
  5. zajęcia muzyczne,
  6. zajęcia plastyczne,
  7. zajęcia informatyczne.
 2. Działania profilaktyczne:
  1. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny,
  2. ćwiczenia umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i  przymuszania,
  3. nauka techniki rozładowywania stresu,
  4. wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
  5. trening mediacji konfliktów, aktywnego słuchania.
 3. Działania wychowawcze:
  1. praca na rzecz placówki ( dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji ),
  2. nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach.
  3. organizowanie i aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach,
  4. organizowanie imprez okolicznościowych do wychowanków i ich rodzin,
  5. rozwijanie u wychowanków ducha wolontariatu poprzez udział w różnego rodzaju akcjach
  6. nauka współdziałania w grupie.
 4. Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną:
  1. aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę,
  2. prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków,
  3. systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć.

„A.R.T. W ŚWIETLICY”- docelowe formy aktywności:

A.R.T. – prawo dla młodych
– bo warto znać swoje prawa.

A.R.T.  dla młodych piosenkarzy
– muzyka łagodzi obyczaje

A.R.T. dla młodych tancerzy
– taniec jednoczy

A.R.T dla małych finansistów
-pieniądze trzeba szanować

A.R.T dla małych psychologów
– bo warto się poznać

A.R.T. dla małych aktorów
-scena budzi kreatywność

A.R.T dla małych chrześcijan
– bo z Nim wszystko jest możliwe

A.R.T. dla młodych malarzy
– obrazy rozwijają wrażliwość

A.R.T. dla młodych fotografów
– zdjęcia pokazują emocje

A.R.T. dla małych sportowców
-sport uczy pewności siebie

Oferujemy:

 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
 • wycieczki
 • wyjścia do teatru, kina, na wystawy
 • imprezy okolicznościowe
 • udział w konkursach
 • wyjazd kolonijny: zimowy, letni
 • możliwość skorzystania z fachowej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej

Zajęcia w naszej świetlicy są bezpłatne.

Godzinowy rozkład zajęć w trakcie roku szkolnego:

15.00- 16.45  Odrabianie lekcji

16.45- 17.15  Podwieczorek

17.15- 19.00 Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności wg. zainteresowań

Dla osób dorosłych doświadczających przemocy:

Terapia indywidualna, grupy terapeutyczne, wsparcie i przysposobienie do aktywności zawodowej.

Partnerzy Kampanii

Jesteśmy firmą ekspercką, która chce się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez działalność edukacyjną i doradczą w zakresie efektywnego zarządzania personelem oraz kształtowania i wzmacniania kultury organizacyjnej firmy.
Przejdź do strony: www.best-practice.pl

Wspieramy naszych Partnerów na każdym etapie współpracy: od pozyskania Klienta do właściweJ jego obsługi. Siłą napędową sukcesu naszej firmy są jej pracownicy i współpracujący z nimi partnerzy. W realiach dzisiejszego rynku sukces zależy od zdolności do szybkiego i inteligentnego reagowania na problemy. Sukces KAŻDEJ firmy wymaga wyposażenia pracowników w narzędzia, które pozwolą im szybko reagować na zmiany, uzyskiwać dostęp do informacji niezbędnych podczas podejmowania kluczowych decyzji i koncentrować się na umacnianiu i rozbudowie zyskownych relacji biznesowych.
Przejdź do strony: www.best-connect.pl

Portal Manager na obcasach został utworzony jako konsekwencja współpracy z biznesowym środowiskiem kobiecym. Ma ona na celu integrować Kobiety Biznesu poprzez spotkania tematyczne, networking oraz inicjatywy społeczne. Oddaliśmy do Waszej dyspozycji stronę skierowaną do kobiet ambitnych – które w sposób staranny i przemyślany chcą planować i rozwijać swoją karierę zawodową. Swoją uwagę poświęcamy zarówno świeżo upieczonym absolwentkom – Managerom na starcie, Asystentkom , które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy, jak i kobietom, które mogą pochwalić się już pewnym stażem zawodowym i aspirującym do zdobycia kolejnych szczebli awansu, a także Kobietom Biznesu, które w codziennej pracy łączą w sposób znakomity wszechstronne role współczesnej kobiety.
Przejdź do strony: www.managernaobcasach.pl

Firma ekspercka, która stawia sobie za cel adekwatność produktów w odpowiedzi na potrzeby Klienta. Jednymi z najważniejszych wartości, którymi kierujemy się w pracy z naszymi Klientami jest etyka oraz profesjonalizm w dostarczaniu rozwiązań.
Przejdź do strony: www.modelarniakompetencji.pl

INTEGRACJE24 – jesteśmy firmą specjalizującą się w turystyce biznesowej realizowanej zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klientów. Szczególnie bliskie są nam programy zawierające elementy aktywnego wypoczynku, sportów ekstremalnych, a także ciekawe miejsca i niespotykane wydarzenia w Polsce i Europie. Ludzie pracujący z nami to pasjonaci podróży, przygody i nowych wyzwań. Jesteśmy jedną z najstarszych firm eventowych w Polsce. Początki naszej działalności sięgają 1999 roku.
Przejdź do strony: www.integracje24.com.pl

Warsaw Public Relations jest agencją PR oferującą szeroko rozumiane  usługi z zakresu public relations. Oprócz tradycyjnych usług, takich jak  media relations, agencja realizuje dla swoich klientów działania w  zakresie celebrity PR oraz doradztwo w kwestii wykorzystania social  media i blogosfery. Oferta firmy jest skierowana głównie do klientów z  branży technologicznej, kosmetycznej, turystycznej, modowej i  rozrywkowej. Założycielem agencji jest Tomasz Kamyk, wieloletni dziennikarz prasowy,  piszący m. in. w Dzienniku Polska Europa Świat, HBR, Brief, Media i  Marketing Polska oraz redaktor naczelny miesięcznika Marketing&More. W swojej kilkuletniej karierze PR współpracował z wieloma klientami, m. in.: PanMedia Western, Bloomberg Businessweek, Bodyych, Folkstar, Gena,  7islands, Agencja Artystyczna Zalewski, Snuper, Berndson i in.
Przejdź do strony: http://warsawpr.pl/

Konto Fundacji

DEUTSCHE BANK 72 1910 1048 2266 0451 4165 0001– ogólny numer rachunku Fundacji

Tworzenie świetlicy można wesprzeć również poprzez wpłatę środków na konto Fundacji, z dopiskiem: ”A.R.T. w świetlicy”

Dane kontaktowe

FUNDACJA A.R.T
Kłopotowskiego 11 lok.219
03-718 Warszawa

NIP 5213521895
REGON 141690490
KRS 0000318649

Tel.: 88 55 52 222
Fax: 0-22 100-64-91

www.fundacjaart.pl
e-mail: pomoc@fundacjaart.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij