Kampania 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć o temacie przewodnim „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Wczoraj, 25ego listopada, rozpoczęła się Kampania 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć o temacie przewodnim „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”. Wydarzenie powstało z ramienia Center for Women’s Global Leadership i ma na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć. Daty Kampanii nie są przypadkowe. Wydarzenie otwiera Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a kończy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (10 grudnia). Organizatorzy wybrali powyższe daty aby podkreślić mocny związek między przemocą a naruszeniem praw człowieka.

Kampania jednoczy siły osób i organizacji na całym świecie aby wspólnie wyeliminować wszelkie przejawy przemocy wobec kobiet. Podejmowane są między innymi działania rozwijające wiedzę na temat przemocy wobec kobiet i jej związku z pogwałceniem praw człowieka, wzmacniające lokalne struktury przeciwdziałające przemocy. Ponadto tworzone są narzędzia nacisku na rządu obiecujące powstrzymanie przemocy wobec kobiet oraz wzmacniana jest solidarność kobiet na całym świecie.

Poza, poruszonym w temacie przewodnim, bezpieczeństwem w edukacji, w Polsce, duża uwaga będzie zwrócona również na problem przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane wspieraniem Kampanii mogą to robić na wiele sposobów, zarówno poprzez włączenie się w działania organizacji na wielu różnych poziomach jak i działanie na własną rękę. W Kampanii uczestniczyć można poprzez upowszechnianie informacji o przemocy wobec kobiet w swojej społeczności w formie ulotek, plakatów, wykładów, spotkań, organizując warsztaty, panele, festiwale dotyczące przemocy lub też przekazując poparcie i solidarność osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii.

Więcej informacji na temat możliwości włączenia się znajdziesz w Przewodniku dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię.

Zachęcamy do współpracy: e-mail: 16dni@autonomia.org.pl, +48 515 47 66 59.

Potrzebujesz pomocy zadzwoń do nas: 88 555 22 22 lub napisz do poradni e-mailowej: poradnia@fundacjaart.pl

poradnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *