KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI

„Przemoc wobec kobiet jest coraz bardziej uznawana za to, czym w istocie jest. Stanowi ona zagrożenie dla demokracji i rażące łamanie praw człowieka oraz barierę dla światowego pokoju i krajowych gospodarek. Rośnie liczba osób przekonanych, że przemoc wobec kobiet jest niedopuszczalna i można jej uniknąć. Rośnie także liczba sprawców, którzy zostali ukarani za swoje czyny. Tym samym zmiany prowadzące do skończenia z przemocą wobec kobiet stają się głębsze i silniejsze.To nie jest tylko sprawa dla samych kobiet. Odpowiedzialność za te czyny spoczywa na każdym z nas. Przemoc ta jest oburzająca i trzeba z nią skończyć.

Minął czas obojętności i szukania wymówek. Nadszedł czas ukazania woli i determinacji w dążeniu do zmian. Trzeba mobilizować więcej środków na walkę z tą plagą, jaką jest przemoc wobec kobiet.Tak, to jest możliwe.”

Michelle Bachelet, dyrektor wykonawcza jednostki „UN Women”Fragment przesłania z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 25 listopada 2012 r.

KAMPANIA 16 DNI DZIAŁAŃ PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ 25.11 – 10.12

CZYM JEST KAMPANIA 16 DNI?

16 Dni Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Centrum Na Rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership). Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka.

W 16 dniach mieści się także 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu.

CELE KAMPANII

W 16 Dniach Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć bierze udział ponad tysiąc organizacji w blisko 130 krajach. Cel kampanii to wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez:

  • budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
  • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymania przemocy wobec kobiet.

DLACZEGO 25 LISTOPADA?

25 listopada został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet na pierwszym Feministycznym Spotkaniu (Feminist Encuentro) Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Kolumbia 18—21 lipca 1981 roku). W czasie tego spotkania kobiety ujawniały akty przemocy wobec kobiet – od przemocy domowej, gwałtu i seksualnego molestowania, po przemoc ze strony państwa. 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia zamordowania działaczek feministycznych – sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa), 25 listopada 1960 roku, za dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. W 1999 r. ONZ uznało oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

MASAKRA W MONTREALU

W środę 6 grudnia 1989 roku, około piątej po południu, 25-letni mężczyzna, Marc Lepine, zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn w budynku Politechniki w Montrealu. Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne. Zostawił list – tyradę przeciwko feministkom i listę 19 najbardziej znienawidzonych przez niego prominentnych kobiet.

14 kobiet, które zginęły w masakrze 6 grudnia, to: Anna-Maria Edward, Anna-Maria Lemay, Annie St. Arneault, Annie Turcotte, Barbara Daigneault, Barbara Maria Klueznick, Genevieve Bergeron, Helen Colgan, Maud Haviernick, Maryse Laganiere, Maryse Leclair, Michele Richard, Natalie Croteau i Sonia Pelletier.

Stały się one symbolem przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety w całym kraju organizowały czuwania i marsze upamiętniające to zdarzenia.

W roku 1991 rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. W roku 1993 organizacja pod nazwą Grudniowa Koalicja skoncentrowała się na gromadzeniu środków pozwalających na zorganizowanie bezpiecznej przestrzeni dla kobiet i dzieci narażonych na przemoc. Organizowana w tym samym roku kampania Zero Tolerancji otwierała przed mężczyznami szansę nowej solidarności z kobietami w ruchu na rzecz przeciwdziałania przemocy.

PRZEŁOMOWA KONFERENCJA W WIEDNIU W 1993 ROKU

W czerwcu 1993 roku przedstawiciele państw i organizacji pozarządowych z całego świata spotkali się w Wiedniu podczas Światowej Konferencji ONZ dotyczącej Praw Człowieka. Obrońcy praw kobiet przez dwa lata pracowali zarówno na poziomie globalnym, jak i narodowym i regionalnym, by prawa kobiet zaczęły być postrzegane jako prawa człowieka. Rezultatem był dokument Deklaracja Wiedeńska i Program Działań, podpisany przez 171 państw. Miał on fundamentalne znaczenie ze względu na podkreślenie szerzącej się przemocy ze względu na płeć. W dokumencie apelowano do rządów i ONZ o podjęcia działań eliminujących przemoc wobec kobiet:

Prawa człowieka dotyczące kobiet i dziewczynek są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią powszechnych praw człowieka. Przemoc ze względu na płeć i wszelkie formy molestowania i wykorzystania seksualnego, włącznie z formami wynikającymi z uprzedzeń kulturowych i migracji międzynarodowych, są sprzeczne z godnością i wartością człowieka i muszą zostać wyeliminowane. (Deklaracja Wiedeńska i Program Działań, 1993, s.33).

W grudniu 1993 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację na rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (DEVAW).

W roku 1994 Komisja ONZ ds. Praw Człowieka powołała Specjalnego Sprawozdawcę w sprawie Przemocy Wobec Kobiet, Jej Przyczyn i Konsekwencji.

W 1995 roku ONZ zorganizowało Czwartą Światową Konferencję na Temat Kobiet w Pekinie, gdzie obrońcy praw kobiet ponownie domagali się, aby ich rządy podjęły konkretne środki w celu polepszenia statusu kobiet. W rezultacie Pekiński Program Działań zawierał cały rozdział poświęcony eliminacji przemocy wobec kobiet.

W roku 2000 Program Działań został zrewidowany przez Główne Zgromadzenie ONZ – stworzony dokument dążył do wzmocnienia rządowych gwarancji praw człowieka dla kobiet na całym świecie.

ZOBACZ CAŁA GALERIĘ

joomplu:565

Źródło: www.mezczyznifundacjaart.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij