KLUB ŚRODOWISK RÓŻNYCH A.R.T. Wsparciem Kampanii „OCALENI OD PRZEMOCY”

Wielu z nas staje przed sytuacjami trudnymi, które zakłócają nasze normalne funkcjonowanie. Nie wynika to bynajmniej z naszych deficytów, a jest związane z naszym normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Często też bagatelizujemy nasze problemy, pomniejszamy ich wagę i staramy się o nich zapomnieć. Po latach jednak okazuje się, że wracają do nas sprawy, które kiedyś z pozoru błahe, z biegiem czasu przybrały na sile. Bywa także, że nie potrafimy określić jakiego rodzaju wsparcie dałoby nam ulgę lub najnormalniej wstydzimy się bądź boimy po pomoc sięgnąć. Konsultacje psychoterapeutyczne mają na celu pomóc nam bliżej przyjrzeć się problemom i trudnym sytuacjom życiowym w otoczeniu terapeuty, a także zaobserwować zjawiska z poziomu subiektywnego obserwatora.

W tym celu tworzymy:

Klub Środowisk Różnych A.R.T. przy ul. Wileńskiej 7 lok.72

Celem tego typu konsultacji jest więc:

 • Wsparcie w cierpieniu.
 • Analiza możliwości przezwyciężenia trudności.
 • Nakierowanie na kontakt ze specjalistą.
 • Wskazanie potencjalnych kierunków diagnozy.
 • Orientacja w naturze problemu.
 • Rozjaśnienie i lepsze zrozumienie sytuacji życiowej.

Zadzwoń: tel. kom: 88 555 22 22 lub napisz pomoc@fundacjaart.pl

Oficjalnie startujemy we wrześniu!

Konsultacje możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Partnerzy Kampanii:

Cele Klubu Środowisk Różnych A.R.T.:

 1. Działania edukacyjne:
  • Szkolenia aktywizujące osoby dotknięte przemocą.
  • Zajęcia reedukacyjne, zajęcia rewalidacyjne.
  • Powrót do życia zawodowego
   Wszystkim osobom, a szczególnie kobietom pragnącym powrócić do aktywności zawodowej proponujemy pomoc.
   • w poszukiwaniu ofert pracy,
   • w przygotowaniu cv oraz listu motywacyjnego,
   • proponujemy również profesjonalne przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej z przyszłym pracodawcą

   Zapraszamy do naszej placówki, gdzie będzie można spotkać się z ekspertami w dziedzinie rozwoju zawodowego, uzyskać porady z zakresu rozmowy kwalifikacyjnej, a także skorzystać z komputera i Internetu

 2. Działania profilaktyczne:
  • Zajęcia dotyczące obrony osobistej.
  • Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny.
  • Ćwiczenia umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania.
  • Nauka techniki rozładowywania stresu.
  • Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
  • Trening mediacji konfliktów, aktywnego słuchania.
  • Medytacja jako technika rozładowująca stres oraz lecząca PSD (post traumatic stress disorder).
 3. Działania wychowawcze:
  • Nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach.
  • Organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków i ich rodzin.
  • Nauka współdziałania w grupie.
 4. Wsparcie prawne:
  • Pisanie pozwów, wniosków sądowych, pism urzędowych.
  • Doradztwo prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij