Podsumowanie konferencji „Marki Rozwiązań”

4 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja „Skuteczność samorządu w kontekście profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Bariery i wyzwania.” w MCER – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne.

Pomysłodawczyni wydarzenia Pani Magdalena Rogalska-Kusarek – Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zaprosiła do organizacji tego wydarzenia Fundację A.R.T., która od 2008 roku prowadzi programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpłatne konsultacje prawników, psychologów, warsztaty dla młodzieży.

Honorowym patronatem wydarzenie objął Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz PARPA, Pedagogium, Fundacja UNA.

W ramach konferencji zostały omówione różne aspekty działań służb i instytucji zajmujących się przemocą fizyczną, psychiczną i ekonomiczną w rodzinie. Rozmawialiśmy o skuteczności działań i profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie bowiem skuteczna profilaktyka zmniejsza występowanie przemocy w rodzinie, jej skutki oraz zmniejsza koszty związane z leczeniem uzależnień. Skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wynikiem dobrej współpracy wielu partnerów społecznych i instytucji, urzędów. Dlatego powstała idea stworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych, niestety która w Polsce wciąż opiera  się na działalności służb instytucji pomocy społecznej i policji. Efektywność Zespołów byłaby większa, gdyby w proces przeciwdziałania przemocy aktywnie włączyli się przedstawiciele służby zdrowia, kuratorów i przedstawiciele oświaty, gdyż kryzys rodziny, wielość oraz złożoność problemów, które dotykają jej członków wymaga kompleksowego podejścia, systemowych rozwiązań, wsparcia w formie zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań.

W związku z tym zaprosiliśmy bardzo liczną grupę przedstawicieli różnych instytucji, służb, organizacji.W konferencji uczestniczyło 160 osób: Dyrektorzy i pracownicy Ośrodków Opieki Społecznej w Wołominie, Ząbkach, Legionowie, Poświętnem, Jadowie, Strachówce, Zielonce, Dąbrówce, Kobyłce, Radzyminie, Tłuszczu, Wyszkowie, Jabłonie, kuratorzy, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, Przewodniczący Gminnych Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, przedstawiciele Komend Policji, urzędnicy, dyrektorzy domów dziecka, prowadzący rodzinne domy dziecka, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy organizacji pozarządowych  powiatu Wołomińskiego.

Dziękujemy gościom specjalnym, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach, o tym co wydarzyło się po zgłoszeniu problemu służbom.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, którzy mówili o przeciwdziałaniu przemocy nawiązując do swoich profesji, doświadczeń, praktyki:

Panu Jackowi Orych Burmistrzowi Miasta Marki oraz Panu Piotrowi Oniszk – p.o. Kierownika Biura Edukacji Społecznej w Wydziale Profilaktyki Uzależnień Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Pani sędzi Annie Marii Wesołowskiej, która od lat szerzy wiedzę, wspiera rozwój edukacji prawnej, w szczególności dzieci i młodzieży i zwraca uwagę na „walkę” dzieci o rodzinę, na ich trudności Wykład Pani sędzi „Budowanie szczęśliwej i bezpiecznej rodziny w świetle współczesnych zagrożeń.” spotykał się z ogromnym aplauzem.

Dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich Panu dr Adamowi Bodnarowi oraz Pani Dyrektor Magdalenie Kuruś z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika, która wystąpiła w jego imieniu i wskazała na nierozwiązane problemy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Zwróciła uwagę na potrzebę wdrożenia przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej („Konwencji Stambulskiej’).

Panu Adamowi Nyki wiceprzewodniczącemu Monar terapeucie, których mówił o nowych wyzwaniach w terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, o nowych formach uzależnień. Dzielił się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy z osobami uzależnionymi, w tym młodzieżą, które wspiera w dążeniu do trzeźwości.

Panu Robertowi Damskiemu, komornikowi, który mówił o niepłaceniu alimentów w kontekście przemocy, o tym jak to wygląda w praktyce, , czy może to również być forma przemocy. Jego wystąpienie zrobiło ogromne wrażenie na uczestnikach.

Nadkomisarzowi Mariuszowi Pawlakowi, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, który przedstawił dane i mówił o interwencjach związanych z przemocą domową, które są jednymi z najtrudniejszych.

Za udział w debacie dziękujemy: Monice Wieja-Baczyńska, Robertowi Ziębińskiemu, Agnieszka Popławskiej oraz Robertowi Smyczyński.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij