Praskie Dzieciaki

Najmłodsi uczniowie wrócili do szkół więc startujemy z zajęciami wspierającymi rozwój kompetencji psychospołecznych dzieci. Klasy I w Szkole Podstawowej nr. 258, na warszawskiej Pradze Północ, wezmą udział w zajęciach „Przyjaciele Zippiego”.

Jest to międzynarodowy, certyfikowany program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci w wieku 5-8 lat. Nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy deficytami, lecz uczy wszystkie różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Wiek 5-8 lat to okres, któremu towarzyszy wiele zmian, duże tempo uczenia się i rozwoju. Podczas zajęć dzieci poszukują różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i trudnymi emocjami: złość, smutek, zazdrość, rozstanie. Poznają też wartość pomagania innym i sposoby adaptowania się do nowych sytuacji. Towarzyszy im w tym tytułowy Zippi.

Kim jest Zippi? O to zapytajcie uczestników zajęć 😊.

Zajęcia „Przyjaciele Zippiego” realizowane są w ramach projektu „Praskie Dzieciaki”, współfinansowanego przez m.st. Warszawa. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij