Regulamin konkursu Fundacji A.R.T. „Przemoc widziana oczami dziecka”

Regulamin konkursu Fundacji A.R.T. „Przemoc widziana oczami dziecka” dla uczniów klas VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014.

Ustalenia podstawowe

 1. Organizatorem Konkursu dla uczniów klas VI  szkół podstawowych jest Fundacja A.R.T., ul. Kłopotowskiego 11 lok.219 03-718 Warszawa, z biurem projektu przy ul. Wileńskiej 7 lok.72  03-409 Warszawa
 2. Do przeprowadzenia konkursu Prezes Fundacji powołuje Komisję Konkursu.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI szkół podstawowych miasta stołecznego Warszawy na podstawie indywidualnego zgłoszenia do konkursu.

Cele konkursu

 1. Rozwijanie odpowiedzialności społecznej wśród dzieci.
 2. Popularyzacja działań mających na celu aktywizację dzieci.
 3. Wskazywanie miejsc i ośrodków, w których dzieci/ rodziny mogą otrzymać pomoc.

Tematyka zadań konkursowych

Konkurs „Przemoc widziana oczami dziecka” przeznaczony jest dla dzieci klas 6 kończących w bieżącym roku szkolnym pewien etap edukacji. W związku ze zmianą otoczenia, czynnikami środowiskowymi chcielibyśmy, aby ta grupa otrzymała szczególne wsparcie.

Problem przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym jest tak stary, jak sama szkoła, z tą jednak różnicą, że zmieniały się – i ciągle zmieniają – jej uwarunkowania i formy. Właśnie ta zmienność, bardzo trudna do przewidzenia, uniemożliwia wprowadzenie uniwersalnych metod zapobiegania przemocy, brutalności i zwalczania jej w społeczności uczniowskiej.

Organizacja i przebieg konkursu

 1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursu, która:
  • ustala regulamin i terminarz konkursu,
  • ocenia i wybiera 4 prace odzwierciedlające temat konkursu/po 1 pracy ze szkoły.
 2. Konkurs jest jednostopniowy i odbywa się w dedykowanych Szkołach.
 3. Konkurs jest plastyczny, realizowany dowolna techniką przez Ucznia.
 4. Uczeń przystępujący do konkursu jest zobowiązany mieć:
  • ważną legitymację szkolną,
 5. Szkoły biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wystawę prac uczniów – po 2 dni w każdej szkole.
 6. Szkoły biorące udział w konkursie otrzymują certyfikat „Przyjaciela Fundacji” i są wyeksponowane na stronach Organizatora na stronach: www.fundacjaart.pl/projekty-fundacji/ocaleni-od-przemocy oraz www.spus.edu.pl

Komisja Konkursu „Przemoc widziana oczami dziecka”.

Projekt finansuje m. st. Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij