Relacja po Forum Profilaktyki w Markach

W dniu 19 kwietnia 2023 r. w Centrum Aktywności Fabryczna 3 (CAF3) odbyło się Mareckie Forum Profilaktyki w związku z obchodami Światowego Dnia Trzeźwości przypadającym 15 kwietnia. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach (GKRPA) zaś organizatorem Miasto Marki i Marecki Ośrodek Pomocy Społecznej.

Światowy Dzień Trzeźwości ma na celu zwrócenie uwagi na problem obciążenia chorobą alkoholową milionów ludzi. Uzależnienie ma szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, życie rodzinne i zawodowe oraz funkcjonowanie społeczne. Na nadmierne spożycie alkoholu istnieje w Polsce pewne przyzwolenie społeczne. Po alkohol sięgają i uzależniają się coraz młodsze osoby. Zdajemy sobie zatem sprawę z jak dużym problemem się mierzymy.

Zgromadzonych Gości i Prelegentów powitał Pan Paweł Pniewski, Zastępca Burmistrza Miasta Marki, który wskazał, jak ważną rolę odgrywa współpraca wszystkich instytucji i osób zaangażowanych w profilaktykę uzależnienia od alkoholu.

Całość wydarzenia zorganizowana była wsparciu Fundacji ART z prezesem Agnieszką Tobotą w roli moderatora forum i prowadzącej panel dyskusyjny spotkania.

Pani Elżbieta Błońska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiła główne zadania komisji oraz ważną rolę, jaką pełni komisja w systemie pomocowym.

Pani Aleksandra Muskała, specjalista psychoterapii uzależnień z Poradni Esculap w Markach, przedstawiła ofertę dostępną dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin.

Podczas swojego wystąpienia Pani Ewa Motyczyńska, Koordynatorka Profilaktyki Uzależnień w gminie, opowiedziała o realizowanych w Markach programach profilaktycznych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych.

Pani Paulina Bednarz przedstawiła ofertę Punkt Informacyjno-Konsultacyjnego i z Agnieszką Tobotą rozmawiały o podmiotowości osób doznających przemocy, osób z problemem uzależnienia i ich rodzin.

Przedstawiciele grup samopomocowych AA opowiedzieli o idei i misji grup AA, pomocy i wsparciu jakie dają ich uczestnikom.

Z kolei Prezes świetlicy środowiskowej „Chata”, Pani Jolanta Augustyniak, przedstawiła działania służące kompleksowej pomocy dzieciom, rozwijaniu ich zainteresowań oraz umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Ostatnia prelegentką była Siostra Urszula Głowacka prowadząca w Markach Centrum Integracji Społecznej gdzie pomoc mogą znaleźć młodzi i dorośli bezrobotni, którzy doświadczyli w życiu różnych trudnych historii w tym głębokich uzależnień.

Spotkanie pozwoliło na poznanie ofert pomocowych i miało na celu integrację działań i wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej podmiotów zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom z problemem uzależnienia i ich rodzinom, a także podmiotów prowadzących profilaktykę uzależnień, w szczególności szkół i przedszkoli. Była to okazja do przedstawienia zadań i możliwości współpracy tych podmiotów między sobą tj. Poradni Zdrowia Psychicznego zajmującej się leczeniem uzależnień w Esculap Marki, ruchów samopomocowych AA, działających na terenie Marek, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, placówek wsparcia dziennego, GKRPA i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Podczas wydarzenia obecni byli również pracownicy Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu UMM, a także Przewodniczący Komisji Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki – p. Robert Szafrański.

Tak dzieje się dobro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij