WARTO PAMIĘTAĆ!!!

O przemocy trzeba pamiętać na co dzień. Trudno zresztą być jej obojętnym.

Przypominamy Wam kilka dat:

2 października

Międzynarodowy dzień bez przemocy

19 listopada  

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

To inicjatywa szwajcarskiej Fundacji Światowy Szczyt Kobiet (Women’s World Summit Foundation), w którą włączyło się blisko 150 organizacji pozarządowych z 60 krajów. Dzień ten obchodzony jest od 2001 roku. Organizatorki i organizatorzy obchodów wskazują przede wszystkim na seksualny aspekt przemocy wobec dzieci. Apelują do rządów i społeczeństw o aktywne promowanie praw dziecka i zapobieganie krzywdzeniu dzieci. Odwołują się do art. 34 Konwencji o Prawach Dziecka, który mówi, że „Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych”. Wskazują również na art. 19 Konwencji zobowiązujący Państwa-Strony do ochrony dzieci „przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych”. Od 2004 roku z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego” w Polsce tego samego dnia obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego.

20 listopada

Dzień Ochrony Praw Dziecka

Listopad/Grudzień

16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet

To międzynarodowa kampania, organizowana od 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute. Idea samej walki z dyskryminacją zrodziła się na Forum Środowisk Kobiecych Ameryki Łacińskiej i Karaibów, na samym początku lat osiemdziesiątych. Wtedy też 25 listopada ogłoszono Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. W ten sposób upamiętniono zabójstwo sióstr Mirabel (Patrii, Minerwy i Marii Teresy) dokonane w 1960 roku na terenie Republiki Dominikany na polecenie tamtejszego dyktatora, Rafaela Trujillo. W 1999 roku ONZ oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Ważne wydarzenia, które wpisują się w „16 dni”:

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS. W dniu tym rozpoczynają się kampanie zachęcające do wsparcia i rozwoju programów prewencyjnych i edukacyjnych dotyczących zagadnień związanych z HIV/AIDS. Po raz pierwszy światowy Dzień AIDS obchodzono w 1988 roku po międzynarodowym spotkaniu ministrów zdrowia, na którym podjęto zobowiązania zmierzające do wzbudzenia ducha tolerancji i lepszej wymiany informacji na temat HIV/AIDS. Obchody światowego Dnia AIDS mają przyczynić się do wzmocnienia działań na rzecz wstrzymania epidemii AIDS (http://www.unaids.org ).

6 grudnia – Rocznica Masakry w Montrealu
. W środę 6 grudnia 1989 roku, około piątej po południu, dwudziestopięcioletni mężczyzna, Marc Lepine wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu niosąc automat kaliber 223. Strzelając zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn. Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne. Zanim popełnił samobójstwo, napisał list, w którym umieścił tyradę przeciwko feministkom i listę 19 prominentnych, najbardziej znienawidzonych przez niego kobiet. 14 kobiet, które zginęły w masakrze 6 grudnia to Anna-Maria Edward, Anna-Maria Lemay, Annie St. Arneault, Annie Turcotte, Barbara Daigneault, Barbara Maria Klueznick, Genevieve Bergeron, Helen Colgan, Maud Haviernick, Maryse Laganiere, Maryse Leclair, Michele Richard, Natalie Croteau i Sonia Pelletier. Ofiary szaleńca stały się symbolem przemocy i dyskryminacji  kobiet. Kobiety w całym kraju organizowały czuwania, marsze, upamiętniające tę tragedię. Dzięki temu wzrosło wsparcie dla programów edukacyjnych pozwalających zminimalizować przemoc wobec kobiet. Tworzono zarówno rządowe jak i lokalne programy i projekty mające zapewnić przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. W roku 1991 Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działań przeciw Przemocy Wobec Kobiet. W roku 1993 organizacja pod nazwą Grudniowa Koalicja skoncentrowała się na gromadzeniu środków pozwalających na zorganizowanie bezpiecznej przestrzeni dla kobiet i dzieci narażonych na przemoc. Podjęta w tym samym roku kampania Zero Tolerancji otwierała przed mężczyznami szansę nowej solidarności z kobietami w ruchu na rzecz przeciwdziałania przemocy. Bezpośrednim następstwem masakry w Montrealu było też zorganizowanie się grupy matek zamordowanych kobiet, działających na rzecz ograniczenia dostępu do broni i promowania świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet.

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Tego dnia obchodzona jest rocznica podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wtedy właśnie narody świata połączyły się w nadziei zakończenia i osądzenia fali ludobójstwa, jaka miała miejsce podczas II wojny światowej. Deklaracja była pierwszym tak ważnym aktem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zawarta w niej wykładnia podstawowych praw człowieka stała się podstawą do przyjęcia późniejszych dokumentów międzynarodowych. Rezolucja 217A (III) Zgromadzenia Ogólnego ogłosiła „(…)Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny cel dla wszystkich ludów i narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa, zachowując stale w pamięci niniejszą Deklarację, dążyły poprzez nauczanie i wychowanie do coraz pełniejszego poszanowania tych praw i wolności(…)”.

Luty/Marzec

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij