„Czas dla Rodzin”- wspólny projekt Fundacji A.R.T. oraz OPS WAWER

Cel projektu „Czas dla Rodzin”: zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej, przez objęcie kompleksowym wsparciem, działaniami aktywnej integracji
o charakterze zawodowym, społecznym i edukacyjnym 10 osób z rodzin
(9 kobiet i 1 mężczyzny). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin wieloproblemowych i zapobieganie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez podniesienie ich poziomu wiedzy i umiejętności prawidłowego funkcjonowania, zminimalizowanie skutków pozostawania bez pracy przez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja:

w okresie od 01 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. w partnerstwie
z Fundacją A. R. T. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działania projektu:

 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • indywidualne poradnictwo rodzinne (w tym : pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne w zależności od potrzeb rodziny)
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla Rodziców
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, blok poświęcony działalności gospodarczej
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • kursy i szkolenia zawodowe podnoszące / dające kwalifikacje zawodowe
 • indywidualne wsparcie pośrednika pracy – przewodnika po rynku pracy
 • Akademia Rodziny- działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe dostosowane do potrzeb rodzin
 • wsparcie edukatora rodziny

Efekty realizacji projektu:

 • uzyskanie kwalifikacji przez 3 osoby
 • poszukiwanie pracy przez 6 osób
 • znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 3 uczestników/ uczestniczki
 • poprawa sytuacji społecznej i zawodowej – pomiar efektywności społecznej na poziomie 34%
 • pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22%

Wartość projektu: 110 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 88 000,00 zł
i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
22 000,00 zł.

Kontakt:

Martyna Korzeniowska                                                             Agnieszka Tobota

OPS Wawer Zespół Wsparcia Społecznego                           Fundacja A.R.T.

tel.: 22 872-03-85                                                                       tel.: 601 39 22 44

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij