„Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy” projekt realizowany wspólnie przez Fundację A.R.T. oraz OPS WAWER

Cel projektu „Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy” : aktywizacja społeczno – zawodowa 20 osób (15 kobiet i 5 mężczyzn, w tym
min. 2 osób z niepełnosprawnościami) zamieszkałych w województwie mazowieckim, na terenie Dzielnicy Wawer, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych, biernych zawodowo, bezrobotnych, z III profilem pomocy, korzystających z PO PŻ, potrzebujących wsparcia by sprostać wymaganiom na rynku pracy., które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja: w okresie od 01 września 2017 r. do 28 lutego 2019 r. w partnerstwie z Fundacją A. R. T. Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Działania projektu:

 • praca socjalna
 • wsparcie pielęgniarki / edukatora zdrowotnego
 • konsultacje z psychologiem
 • konsultacje z doradcą zawodowym
 • przewodnik po rynku pracy
 • indywidualne konsultacje ze specjalistami (np. poradnictwo prawne, rodzinne)
 • warsztaty kompetencji społecznych w tym dla rodziców blok komunikacji
  z dziećmi
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • kursy i szkolenia zawodowe / zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia

Efekty realizacji projektu:

 • uzyskanie kwalifikacji przez 5 osób
 • poszukiwanie pracy przez 12 osób
 • znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 6 uczestników/ uczestniczek
 • poprawa sytuacji społecznej i zawodowej – pomiar efektywności społecznej na poziomie 34%
 • pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22%

Wartość projektu: 204 412,50 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 163 529,94 zł
i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
40 882,56 zł.

Kontakt                                                                                                       

Agnieszka Wysocka                                                                            Agnieszka Tobota

OPS Wawer Zespół Wsparcia Społecznego                                   Fundacja A.R.T.

tel.: 22 872-03-85                                                                               tel.: 601 39 22 44

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij