Konferencja Zauważ nasze słowa – informacja dla partnerów

Zapraszamy do współpracy przy konferencji, która inauguruje kampanię społeczną na rzecz społeczności Głuchych. Poprzez wymowny tytuł: „Zauważ nasze słowa”chcemy zwrócić uwagę na mniejszość kulturowo- językową, jaką niewątpliwie stanowią Głusi. Czemu mniejszość? Żyją w Polsce, są Polakami, posługują się własnym językiem, maja własna kulturę.

Język Migowy jak każdy inny język ma usystematyzowaną gramatykę oraz słownik (zwroty, wyrażenia). Jest językiem wizualno – przestrzennym, wywodzącym się z naturalnych gestów, znaków oraz mimiki. Cały czas ewoluuje, czyli jest językiem żywym, który rozwija się wraz z postępem cywilizacji oraz rozwojem społeczeństwa. Konferencja inaugurująca odbywać się będzie 18.06.2013r., w Warszawie na Stadionie Narodowym. Chcemy, aby nasze wydarzenie zgromadziło 100 osób, którym nie obojętny jest świat Osób Głuchych.

Adresaci kampanii:

 1. Przedstawiciele władzy,
 2.  Ludzie nauki,
 3. Organizacje pozarządowe,
 4. Potencjalni pracodawcy,
 5. Indywidualni obywatele.

Zachęcamy firmy, które statutowo realizują misję CSR, do otwarcia rynku i skierowania produktów do klienta niesłyszącego. Stworzenia produktów, które będą użyteczne i dostosowane do jego potrzeb. Umożliwienia (w myśl ustawy) dostępu do informacji: o swojej firmie, promocjach, regulaminach oraz działu obsługi klienta.        

Korzyści dla Partnera:

 1. Dotarcie do grupy docelowej,
 2. Zaprezentowanie firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie,
 3. Poszerzenie perspektywy marketingowej firmy,
 4. Podjęcie dialogu z nową grupa docelową,
 5. Wzmocnienie i ocieplenie wizerunku firmy,
 6. Budowanie solidnych podstaw wartości firmowych.

Nie migaj się!

Dochód z konferencji Organizatorzy przeznaczą na:

 1. Leczenie i rehabilitację Bartosza Kowalskiego – Podopiecznego Fundacji
 2. Ufundowanie stypendium dla dziecka Niesłyszącego

Pomysłodawcy kampanii:

Migam.pl – wszystko co związane z językiem migowym. Migam.pl to działania służące popularyzacji języka migowego i świadomości o problemach osób głuchych.

Fundacja A.R.T fundacjaart.pl to projekt, który  ma za zadanie pokazywać działania prewencyjne oraz szeroko rozumianą pomoc ofiarom przemocy. Prowadzimy doradztwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla osób stykających się z przypadkami dzieci krzywdzonych. Organizujemy specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla profesjonalistów oraz zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzające wiedzę o problemie oraz stanowiące podstawę projektowania działań.

e-Spatio – jest firmą zajmującą się szkoleniami i coworkingiem. Między innymi prowadzi rozbudowane kursy języka migowego. We współpracy z twórcami portalu Migam.pl, działa na rzecz rozpowszechniania języka migowego, poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w jego nauce.

PARTNERZY PROJEKTU:

Odwiedź nas na FB:

http://www.facebook.com/fundacja.art

http://www.facebook.com/migampl

W przypadku pytań, sugestii, współpracy:

Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl

Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa- pomoc@fundacjaart.pl, Tel.:  088 55 52 222

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *