Konferencja Zauważ nasze słowa

O konferencji

Adresatami kampanii są przedstawiciele władzy, ludzie nauki, organizacje pozarządowe, potencjalni pracodawcy, jak i indywidualni obywatele. Przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na mniejszość kulturowo – językową jaką niewątpliwie stanowią Głusi . Czemu mniejszość? Żyją w Polsce, są Polakami posługują się własnym językiem, mają własną kulturę. Język Migowy jak każdy inny język ma usystematyzowaną gramatykę oraz słownik (zwroty, wyrażenia). Jest językiem wizualno – przestrzennym, wywodzącym się z naturalnych gestów, znaków oraz mimiki. Cały czas ewoluuje, czyli jest językiem żywym, który rozwija się wraz z postępem cywilizacji oraz rozwojem społeczeństwa.

Chcemy podkreślić jak ważne jest uczenie się języka migowego. Wykorzystywania jako narzędzia usprawniającego kontakty społeczne. Tym samym przełamywania barier komunikacyjnych, których niwelowanie jest misja Państwa. Osoby niesłyszące nie nauczą się mówić, ale osoby słyszące mogą nauczyć się języka migowego.

Dążymy do obalenia mitów na temat osób Głuchych, jakie przez lata narastały wokół tej grupy społecznej. Traktowania osób Głuchych na równi z wszystkimi innymi osobami, które posiadają takie same prawa i obowiązki jak inni obywateli RP. Jeżeli czegoś nie znamy, naturalnie się tego obawiamy a strach ten powoduje niechęć i odrzucenie. Analogicznie jeżeli coś poznamy, oswajamy się z tym, strach i nieufność znikają. Zwrócimy uwagę na dyskryminację jaka spotyka często Głuchych, tylko dlatego że są nierozumiane przez osoby słyszące, które maja nieść pomoc wszystkim obywatelom np. przedstawicieli władzy jakimi jest (policja, sądy).

Pokazujemy dobre praktyki, jakie już zostały wypracowane przez niektóre instytucje oraz propagowane przez środowiska związane z osobami niesłyszącymi. Zachęcamy do adaptacji na grunt Polski przykładów polityki „proniesłyszącym” z innych państw, które mają stworzone programy wsparcia, innowacje skierowane do swoich Głuchych obywateli tj. USA, Norwegia, Australia czy Dania.

Chcemy zachęcić firmy, które statutowo realizują misję CSR, do otwarcia rynku i skierowania produktów do klienta Głuchego. Stworzenia produktów, które będą użyteczne i dostosowane do jego potrzeb. Umożliwienia (w myśl ustawy) dostępu do informacji: o swojej firmie, promocjach, regulaminach oraz działu obsługi klienta.

Przedstawienia innowacyjnych narzędzi do nauki języka migowego oraz komunikacji z Głuchymi. Opartych na najnowszych technologiach informatycznych. Aplikację umożliwiającą komunikację z Głuchym. Projekt badawczy dotyczący translatora wykorzystujący Kinect, leap Motion oraz sieci neuronowe. System będzie w stanie rozpoznawać gesty języka migowego i zamieniać je na tekst lub mowę, jak również zamieniać język mówiony na język migowy dzięki wykorzystaniu animowanego awatara.

Wreszcie chcemy aby Głusi mieli w końcu dostęp do kultury i mediów. Nie wystarczy puścić napisów na dole ekranu pod filmem, żeby Głuchy zrozumiał kontekst i sens przekazu. Trzeba zamieszczać filmowe tłumaczenia.

Nie migaj się

ZAGADNIENIA NA KONFERENCJI

9:00 – 9:30 – Rejestracja uczestników
9:30 – 9:40 – inauguracja Konferencji

PANEL GŁÓWNY

9:40 – 10:00 Mity i prawdy o języku migowym – Sławek Łuczywek

Obalimy stereotypy dotyczące osób Głuchych tj:

 • wystarczy kartka i długopis w komunikacji z osobą Głuchą,
 • osoby głuche to osoby nieinteligentne,
 • Głusi nie mogą pracować, nie są dobrymi pracownikami
10:00 – 10:20 Dlaczego warto uczyć dzieci języka migowego – Danuta Mikulska

 • korzyści jakie wynikają ze stosowania znaków języka migowego w komunikacji i edukacji dzieci i niemowląt,
 • metoda Bobomigi czyli komunikowanie się ze słyszącym niemowlęciem za pomocą PJM
 • rola gestów w technice edukacyjnej VAK
10:25 – 10:50 Dobre praktyki w Polsce i na świecie związane z językiem migowym

11:00 – 11.30 „Kawa Czy herbata?” – rozmowy w kuluarach

PANELE DO WYBORU

11:30 – 12:00 „Jak rozumieć przepisy ustawy o języku migowym” – Eunika Lech 11:30 – 12:00 „CSR odpowiedzialny biznes”

 • „Karty różnorodności”
 • Na czym polega zarządzanie różnorodnością
 • Przykłady firm, które realizują takie działania
12:00 – 12:30 „Usłyszeć krzyk niesłyszących” – Radek 12:00 – 12:30 „Technologia a język migowy” – Przemek
12:30 – 12:50   12:30 – 12:50 „Język migowy w sztuce – Kultura Głuchych” – Tomasz Solich, aktor
12:50 – 13:20 „Głusi na rynku pracy” – Eunika Lech 12:50 – 13:20 Gość specjalny
13:20 – 14:00  PJM czy SJM – Czy musimy wybierać?

14:00 – 14:40 Przerwa – lunch

Zarejestruj się

Sprawy organizacyjne:

Koszt uczestnictwa w Konferencji – 100 zł od osoby + Vat

Gwarantujemy:

 • wykłady merytoryczne,
 • lunch i przerwy kawowe,
 • zwiedzanie Stadionu Narodowego z przewodnikiem,
 • oraz zaświadczenia uczestnictwa w konferencji,
 • Ubezpieczenie OC dla każdego Uczestnika

Potwierdzenie:

Potwierdzenia zawierające informację o miejscu spotkania, harmonogram zajęć, wysyłamy do uczestników około 14 dni przed jego terminem, na adres mailowy. Jeżeli potwierdzenie ma zostać przesłane do innej niż podana jako uczestnik , prosimy zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.

Harmonogram spotkania będzie również dostępny na stronie: www.konferencja.migam.pl/

Kampania ma charakter edukacyjno-społeczny.

W przypadku pytań, sugestii lub współpracy:

Kwestie merytoryczne: biuro@migam.pl, kom: 537 422 225

Współpraca, patronaty, sponsorzy, prasa: pomoc@fundacjaart.pl, tel.: 088 55 52 222

Rejestracja on-line:

Rejestracja tradycyjna:

pobierz formularz rejestracji.

Odwołanie spotkania:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn od siebie niezależnych oraz w przypadku małego zainteresowania terminem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij