Stwórz Auto Marzeń i zdobądź rodzinny samochód na cały weekend!

Uwaga! Zapraszamy wszystkie rodziny do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie plastycznym. Wystarczy, że stworzycie pracę pt. „Auto Marzeń” i wyślecie jej zdjęcie na adres mailowy: marketing@mmcars.pl. Do zgarnięcia jest auto rodzinne, którym będziecie mogli cieszyć się cały weekend!

Śledźcie wyniki konkursu na naszym firmowym fanpage’u, już wkrótce pojawi się tam galeria z Waszymi pracami, także mobilizujcie znajomych i ich znajomych do „lajkowania” 🙂

Ogłoszenie wyników nastąpi już 01.06, czyli w dzień dziecka, podczas wielkiego testu wiedzy Carsmaniaków, w salonie MM Cars w Katowicach.

Kredki, flamastry, pędzle dłoń!

Regulamin:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: „Auto marzeń” przeprowadzony w okresie od 01.05.2013r. – 31.05.2013r. zwany dalej konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest MM Cars Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotnisko 81 40-271 w Katowicach; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183947;
 3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby, które do dnia 20 maja 2013 roku prześlą na adres kontakt@mmcars.pl pracę plastyczną lub jej zdjęcie/skan pt. „Auto marzeń”.
 4. Spośród uczestników konkursu komisja wybierze jedną najciekawszą pracę, która zostanie zakwalifikowana do dalszego etapu konkursu polegającego na rozwiązaniu testu, który odbędzie się dnia 01.06.2013 roku w siedzibie MM Cars.
 5. Wybór zwycięzcy nastąpi do dnia – 01.06.2013r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście do dnia 01.06.2011r.
 7. Przekazanie nagrody (weekendowego vouchera na wynajem samochodu od firmy MM Cars) nastąpi w ustalonym wspólnie terminie.
 8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Pracownicy firmy MM Cars oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
 11. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.05.2013r.

Więcej informacji na stronie: http://mmcars.pl/aktualnosci/a,323,rozpoczynamy-akademie-carsmaniakow.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij